Scenekunst Sør har den 24. mars tilsatt Peder Horgen i stillingen som foreningens første daglige leder. Han tiltrer den 15. mai 2017, og kommer fra stillingen som forbundsleder for Norske Dansekunstnere (NoDa). Horgen trer inn i stillingen etter foreningens første driftsår.

Scenekunst Sør ble etablert i desember 2015 og har siden da vært drevet på frivillig basis av et arbeidende styre i ledelse av Irene Vesterhus Theisen og nestleder Trond Arntzen.

Peder kommer fra Tromøya utenfor Arendal og er utdannet fra Statens Balletthøgskole (2000). Etter utdannelsen jobbet han som aspirant i Carte Blanche nasjonale ko8fb989be-4801-4c18-bf89-26ad2f60bb91.jpgmpani for samtidsdans og påfølgende 10 år som frilans dansekunstner. I denne tiden arbeidet han med 16 koreografer i et trettitalls produksjoner og turnerte over 20 land. Han har arbeidet særlig tett med Hooman Sharifi og vært en del av Impure Company fra starten. Horgen ble tildelt Statens Kunstnerstipend i årene 2006-2008. Ved siden av den kunstneriske aktiviteten har han bred erfaring fra styreverv ved blant annet Kunsthøgskolen i Oslo, Dansens Hus, Riksscenen, Norwaco, Danseinformasjonen, Skuespiller- og Danseralliansen og Fond for utøvende kunstnere. Grunnlaget for interessen i samfunns- og organisasjonsliv ble lagt gjennom 12 år med verv i Natur og Ungdom. I 2011 ble han valgt til øverste tillitsvalgte for landets dansere, koreografer og dansepedagoger, og har siden ledet fagforeningen og interesseorganisasjonen Norske Dansekunstnere frem til han nå går av på kommende generalforsamling. Som forbundsleder for NoDa har han tilegnet seg bred kunstpolitisk erfaring og et stort nasjonalt nettverk.

SkS mottok 17 søknader til stillingen og prosessen med utlysningen ble en positiv erfaring da nivået på søkerne var generelt høyt. Søkerne hadde en jevn spredning i kjønn og et aldersspenn fra 19 til 41 år. Styret i Scenekunst Sør er svært entusiastiske over muligheten til å ansette en så kvalifisert og erfaren leder både kunstnerisk og organisatorisk og legger spesielt vekt på Peders bakgrunn som skapende kunstner og hans store nettverk i det Norske feltet. I sammenhengen ses det også som svært relevant at han har dyptgående innsikt i produksjon av profesjonell scenekunst.

Peder selv utdyper;
“Først og fremst er jeg veldig glad for at vi endelig nå ser konturene av et regionalt kompetansesenter for scenekunst på Sørlandet. Takken går til den store gruppen ildsjeler som har nedlagt mye frivillig innsats, og til Cultiva og Kristiansand kommune som har anerkjent initiativet. Jeg gleder meg til å bidra i oppbyggingen, og tar med meg mye erfaring fra organisasjons- og samfunnsliv, og et stort nettverk i kulturlivet. Vel så nyttig er det at jeg som frilans dansekunstner selv har levd i denne virkeligheten i lang tid.”

Foto: Tanja Steen