Oslo kommune deler ut en kulturpris og fem kunstnerpriser. Lise Nordal mottar kunstnerpris for sitt langvarige arbeid som danser, pedagog, koreograf, kunstnerisk initiativtaker og pioner innen moderne dans i Oslo og i Norge. Prisen deles ut i Oslo rådhus 4. mai.


lisenrodalFra juryens begrunnelse:

Koreograf og pedagog Lise Nordal mottar kunstnerpris for sitt langvarige, imponerende, engasjerende og omfattende arbeid som danser, pedagog, koreograf, kunstnerisk initiativtaker og pioner innen moderne dans i Oslo og i Norge. Nordal har markert seg som en av de mest interessante norske koreografer, som ofte krysser grenser sammen med kunstnere innen andre disipliner.

Foto: Danseinformasjonen, fra ærespriseutdelingen 2015

 

Oslo bys kulturpris for 2016
• Liv Sæteren, tidligere biblioteksjef

Oslo bys kunstnerpriser for 2016
• Iffit Qureshi, fotojournalist
• Julie Andem, manusforfatter og regissør
• Lise Nordal, koreograf og pedagog
• Fellesverkstedet, kulturhus
• Sporveismuseet

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Prisen er på 100 000 kroner.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisen er på 50 000 kroner til hver.
Les mer