Danse- og Teatersentrum lansere to nye tilskuddsordninger som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økt internasjonale muligheter. For å imøtekomme behovet vil det være løpende søknadsfrist for begge ordningene.

Ordningen er for produsenter, managere og kompanier i scenekunstfeltet. Les mer om støtteordningene HER. Disse er kommet i stand etter Kulturdepartementets satsing på kulturnæringene.

stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=6&f=promo

For mer informasjon kontakt rådgiver Geir Lindahl, geir@scenekunst.no, +47 48191787