PM: Styret i Ultimafestivalen har ansatt Thorbjørn Tønder Hansen i et femårig åremål som direktør og kunstnerisk leder. Tønder Hansen er fra Danmark og kommer fra stillingen som leder av SNYK (genreorganisasjonen for ny musikk og lydkunst), som blant annet arrangerer festivalen G((o))ng Tomorrow i København.

Les mer