En bredt sammensatt delegasjon med 17 representanter fra dans- og scenekunstfeltet fulgte Kirre Arneberg (initiativtager og styreleder i Nydans) i deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune mandag 12. juni.

Både kunstnere og representanter for scener, organisasjoner og forbund ville markere behovet for gode produksjonsrom i Oslo.

Saken gjaldt økt støtte på 700 000 kr. til Nydans Oslo i revidert budsjett. Nydans søkte 1 080 000 kr. for 2017, og mottok 700 000 kr. Søknaden ble sendt to måneder etter innflytting i februar 2016, og etter dette har realitetene slått inn. Nydans har behov for ytterligere 700 000 kroner, totalt 1,4 mill. kr., for inneværende år og tilsvarende for 2018 for å klare den vanskelige etableringsperioden.

Til investeringer, etablering og drift har Nydans så langt mottatt nær 3 millioner kroner fra Kulturrådet, Kulturdepartementet og Oslo kommune. I tillegg gjenbruker Nydans lokaler som det ble investert betydelige midler i da Nasjonalballetten trengte midlertidige lokaler i påvente av innflytting i nytt hus. Uten ekstra støtte i revidert budsjett må Nydans avvikle driften etter knappe halvannet år. Utleier for Nydans, Aberdeen Asset Management, har varslet at Nydans i så fall må ut av lokalene 31. juli. Revidert budsjett behandles av bystyret den 21. juni.  

 

DELEGASJON TILSTEDE FOR NYDANS OSLO
Kirre Arneberg | Initiativtaker og styreleder Nydans Oslo
Birthe Mørreaunet Selvvaag | Styremedlem Nydans Oslo
Gry Kipperberg | Styremedlem Nydans Oslo
Un-Magritt Nordseth | Kunstnerisk leder Dansens Hus
Stein Slyngstad | Administrativ leder Dansens Hus
Randi Urdal | Daglig leder Danseinformasjonen
Christina Friis | Faglig rådgiver Danse- og teatersentrum
Knut Alfsen |Forbundsleder Skuespillerforbundet
Tone Øvrebø Johannessen | Daglig leder Skuespiller- og danseralliansen
Halldis Olafsdottir | Forbundsleder Norske Dansekunstnere
Anette Edmunds | Produsent, representerte Ingrid Lorentzen DNO&B
Sunniva Steine | Daglig leder Jo Strømgren Kompani
Anne-Cécile Sibué Birkeland | Kunstnerisk leder Black Box Teater
Marianne Olderkjær | Produsent Goksøyr & Martens
Ingun Bjørnsgaard | Koreograf Ingun Bjørnsgaard Prosjekt
Ida Wigdel | Koreograf/dansekunstner
Justina Brazaite | Daglig leder Nydans