Byrådet i Oslo foreslår én million kroner til JSK i sitt budsjettforslag for 2019. I Dagsavisen i dag uttaler kulturbyråd Rina Mariann Hansen at forslaget er en slags nødhjelpsoperasjon og oppfordrer kulturminister Trine Skei Grande til å gå inn med støtte i statsbudsjettet. Oslo kommunes budsjettforslag 2019 ble framlagt i går.

Av Randi Urdal

Hovedsatsinger innenfor kultur er bl.a. opprusting av kultureiendommer, opprettelse av et nytt arrangementskontor som skal koordinere festivaler og andre arrangementer og prioritering av kultur til barn og unge.

Spesifikasjonen over kulturtilskudd og avsetninger for 2019 ligger her: her

Driftstilskudd til dansevirksomheter i Oslo
Etter at Nydans la ned virksomheten i fjor, har det bare vært fire mottagere av driftstilskudd fra Oslo kommune. PRODA, Rom for Dans og Dansens Dager v/Danseinformasjonen er foreslått videreført på samme nivå som i år med hhv. 350 000, 750 000 og 200 000 kroner. Tilskuddet til CODA er økt med 100 000 kroner til 1,4 millioner kroner. I tillegg kommer altså nykommeren Jo Strømgren Kompani med én million kroner, så for første gang har totalbeløpet til dans i kommunens budsjettforslag overskredet tre millioner og er på 3,7 millioner.

Neste runde i budsjettprosessen er behandlingen i Kulturkomiteen, der alle partiene i bystyret er representert. Her har søkerne anledning til å fremme sin sak i løpet av 10 minutter i såkalt deputasjon. Deretter konkluderer komiteen og legger frem sin innstilling med partienes merknader og forslag til endringer for bystyret, og budsjettet vedtas i desember.