Loan Ha og Kristina Gjems har prøvetid på dagtid på Scenehuset 4 og enhalv uke i april, mai og juni. Da Loan kommer rett fra 8 mnd fødselspermisjon, kommer de ikke til å jobbe fulle dager. Hvis det er noen som trenger litt ekstra prøvetid og kunne tenke seg å leie Scenehuset fra kl 1400 - 17 00 i denne perioden, se oversikten under og ta kontakt:


Datoer:
• Uke 17: 22. - 25. april
• Uke 18: 30. april, 2. og 3 mai
• Uke 19: 6. - 10. mai
• Uke 20: 13. - 16. mai
• Uke 23: 3. - 7. juni

Kontakt Kristina Gjems for leie på dreamscreenproductions@gmail.com

SH19 2