Carte Blanche, Norges Nasjonale kompani for samtidsdans, holder audition for aspiranter 30. november - 1. desember 2019, Bergen. Søknadsfrist 1 oktober.

Audition er kun for inviterte.

Les mer her.