Path Created with Sketch.

Danseinformasjonen søker prosjektleder til Dansens Dager 2022 – Søknadsfrist: 15.11.21

Vi søker en engasjert og hyggelig kollega i engasjement fra januar til mai 2022. Du vil få ansvar for planlegging og avvikling av Danseinformasjonens årlige arrangement, Dansens Dager. Stillingens omfang er 20% i januar, 50% i februar og mars og 100% fra 1. april og ut første uken i mai (tom. 6. mai).

Vi søker deg som er engasjert, tar initiativ, er selvgående og strukturert, men også kan samarbeide med de øvrige ansatte på Danseinformasjonen. Du må ha gode formulerings- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

God kjennskap til dansefeltet og erfaring fra lignende arbeid er ønsket. Du bør ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanning. Danseinformasjonen kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø og spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge og gjennomføre den offisielle åpningen av Dansens Dager 29. april
  • Planlegge og gjennomføre arrangementet Scenehuset – OPEN
  • Planlegge og gjennomføre arrangementet Dans i bybildet
  • Ha kontakt med årets ambassadør og andre involverte
  • Ha ansvar for Dansens Dagers nettside, nyhetsbrev og sosiale medier (Instagram og Facebook)
  • Mobilisere amatører og dansere over hele Norge til feiringen
  • Skrive en kort evaluering og bidra til rapport til Oslo kommune
  • Forholde deg til prosjektets budsjett og holde oversikt over utgifter

Personen vil jobbe i tett dialog med arkiv- og prosjektansvarlig. Vi kan tilby fleksitid. Lønn etter avtale. Ved spørsmål ta kontakt med Sigrun Drivdal Johnsen på sigrun@danseinfo.no eller telefon 958 55 816.

Danseinformasjonen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Om Dansens Dager

I 1982 etablerte International Dance Committee – ITI, Unesco, den internasjonale Dansens Dag som en markering av all dans. Målet med dagen er å løfte frem verdien av dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet, samt å jobbe for å gi dans et bredere publikum. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme. Vi ønsker at Dansens Dager-feiringen skal tilhøre hele landet og er opptatt av å gi plass til alle, uansett dansesjanger, alder og politisk, kulturell, etnisk eller religiøs tilhørighet. Dansens Dager har i flere år fungert som en møteplass for forskjellige dansemiljøer, grupperinger og enkeltpersoner. Danseinformasjonen fungerer som nasjonal koordinator og lokal arrangør i Oslo med blant annet offisiell åpning, prosjektene Dans i Bybildet og Scenehuset – Opplev en dansekunstners hverdag. Vi inngår i ulike samarbeid med andre aktører og prosjekter under dagene.

Danseinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst og en ideell stiftelse. Formålet med virksomheten er å fremme, synliggjøre og informere om dansekunst. Danseinformasjonen ble etablert i 1994 og holder til i Dansens Hus i Oslo, hvor vi også er eneaksjonær. Danseinformasjonen har et stort nettverk i scenekunstfeltet, er faglig oppdatert og tilbyr rådgivning, informasjon og tjenester til kunstnere, studenter, publikum, presse, politikere og myndigheter.

Foto: Tale Hendnes

Søknad sendes sigrun@danseinfo.no innen 15.11.21

Les mer om Dansens Dager