Har du lyst til å vise en forestilling, eller work-in progress for et publikum? Eller kanskje holde en workshop for å teste nytt materiale eller metode? Frist 31. oktober.

Bergen Dansesenter åpner nå for booking for 1. halvår 2019 – januar t.o.m. august.
Frist for søknad er 1. november.

Dans i Skolen søker kunstnerpedagoger til den årlige Dansens Dager-aksjonen En annen dans. Dato for gjennomføring i 2019 er fredag 26.april. Aksjonen går ut på at kunstnerpedagoger over hele landet underviser en økt kreativ dans i grunnskolen. Søknadsfrist 1.november 2018.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

KHiO avdeling dans tilbyr et masterstudie i dans og et masterstudie i koreografi. Søknadsfrist er 3. desember 2018. Begge studieprogrammene er heltidsstudier som går over to år med oppstart august 2019. Det første året er undervisnings- og prosjektintensivt, mens det andre året gir stor plass til egen fordypning knyttet til masteroppgaven.

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Barnas kunstfestival søker danseforestillinger som passer for barn i alderen 0-10 år. Festivalen går av stabelen 1. og 2. februar 2019 på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn, og er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland som innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur. Søknadsfrist 20. november 2018.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Det skal holdes nasjonalt uttak til den årlige Nordisk-Baltiske ballettkonkurransen som neste gang avvikles 20. - 22. mars 2019 i Falun, Sverige. Konkurransen er åpen for junior 14 - 16 år og senior 17 - 19 år. Påmeldingsfrist 15. januar 2019.