Dansekunst i Grenland søker korte ferdigproduserte stykker og work in progress-arbeid til Dialogscenen under Dansetorget. Dansetorget består i tillegg til Dialogscenen av workshops, både for dansekunstnere og -pedagoger, og arrangeres i Porsgrunn 24. og 25. mai 2019. Frist: 15. mars

Les mer

Abundance international dance festival ser etter kunstnere til festivalprogrammet 5. - 7. september Karlstad, Sverige. Søknadsfrist 28. februar.

I arbeidet med kunstnermeldingen ønsker kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å høre hvordan det er å være kunstner i 2019 og hvordan det bør bli å være kunstner i framtiden. 26. februar vil hun møte scenekunstnere på Rådstua i Tromsø, frist for påmelding er 12. februar.

Seanse – senter for kunstproduksjon tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir tilgang til et kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Seanse arrangerer også møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig. Søknadsfrist 1. mars.

MOVE er en dansefestival som ble opprettet i 2018, og satte dans på agenden midt i Hamar by. Ønsker du å vise et dansekunstprosjekt under årets festival 2-5 mai? Du må være profesjonell dansekunstner for å kunne søke. Frist: 1. mars

Les mer

R.E.D. (Residency Eina Danz) tilbyr sommer-residensopphold. I oppholdet inngår fri bruk av studio- og produksjonslokale i det nyisolerte låvenlokalet. Låven har dansegulv, dansematter eller scenegulv (malt tre), og kan gjøres om til en black box. Det er også muligheter for å arbeide i skogen som ligger rundt gården. Søknadsfrist: 1 mars.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

16. - 22. september arrangeres Afro Arts Festivalen i Bergen og det er nå mulig for artister og kunstnere å søke seg til festivalen. Søknadsfrist 17. februar.

PÅ SPISSEN søker forskningsartikler med tema "CHOREOGRAPHY NOW". Koreografi har gjennomgått en tverrfaglig utvikling i løpet av det 21. århundre som har påvirket forholdet koreografi har til dans og til forskningsmetodologi. Frist for innsending av artikler er 02.03.19.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer