PRODA ønsker at flest mulig av brukerne og dansekunstnere som ikke bruker PRODA svarer på PRODAs spørreundersøkelse 2018. Svarfrist 1. juni.  Undersøkelsen er anonym og tar ca 10 min.

Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å være med i den nordiske delegasjon under PAMS i Seoul, Korea, 7-12 oktober i år. www.en.pams.or.kr. Søknadsfrist 23. mai.

Les mer

Ravnedans - festival for samtidsdans arrangeres for 9. året på rad (8.-13. juli), i sommerbyen Kristiansand. Som frivillig på Ravnedans får du jobbe med profesjonelle dansere, teknikere, lyd- og lysdesignere og pedagoger fra hele verden. Du samarbeider gjerne i grupper med andre frivillige og i tett samarbeid med festivalens produsenter.
Søknadsfrist er 1. juni.

Konferanse i Larvik 19. september som kan være aktuell for flere dansepedagoger både i og utenfor skolen. I år er  temaet for profesjonskonferansen; Det er lærer du er, undervisningskvalitet. Frist: 1. juni

Les mer

Torsdag 8. februar, kl. 0930-1215 er det gratis seminar i DansiT sine lokaler i Trondheim. Seminaret retter fokus på hva som kreves av en utøvende og skapende kunstner i samtidens Norge. Deltakerne skal diskutere hva som kreves av en kunstner, både hva gjelder faglig kompetanse så vel som kommunikasjon og administrasjon av eget kunstnerisk virke. Påmelding senest 6. februar.

Master Elizabeth Svarstad disputerer ved NTNU, Det humanistiske fakultet, med avhandlingen som har tittelen Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel. Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820. den 14. februar i Trondheim.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

I samarbeid med TekstLab Scratch scenekunstfestival inviterer Norsk Skuespillersenter til Mesterklasse med Shanti Brahmachari, hovedutvikler av TekstLabs metode for tekstutvikling. Den finner sted 23. oktober kl. 10.00-15.00. Påmeldingsfrist 11. september.

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer