På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Frist for å sende inn en artikkel er 15. februar, 15. mai og 1. oktober hvert år.

Som publikasjonskanal for forskningsartikler ønsker På Spissen å presentere og synliggjøre forskningsbasert kunnskap om alle aspekter ved dans, som for eksempel utøvende dans, koreografi, dansepedagogikk, ulike dansesjangere, dansehistorie og dans som kultur og tradisjon. Et mål er også å stimulere til en sterkere kobling mellom praksis og teori, samt til at det genereres ny kunnskap på dansefeltet. Retningslinjer: norskedansekunstnere.no/?page_id=6437 .