Proscen skal representere scenekunstfeltet fra Vestlandet på IPAY i Philadelphia mellom 24. - 28. januar 2018 i Philadelphia. De vil ha egen salgsbod i Exhibit Hall, hvor arrangører og scenekunstnere fra hele verden leter etter nye samarbeid og produksjoner. Frist: 1. november.

Norge er sjelden godt representert på slike arenaer og spesielt ikke Vestlandet. Dette ønsker Proscen å gjøre noe med. Det er en markant interesse for skandinavisk scenekunst - med  universell forståelse. I arbeidet med å åpne dører for et større marked for scenekunsten inviterer vi nyskapende scenekunst fra Bergen og Vestlandet til å sende med materiale for promotering i Proscens koffert.

Les mer her