Dans/5 søker danseprosjekter til forestillinger i august 2018 på Trikkehallen på Kjelsås i Oslo. Dans/5 er et forestillingskonsept for profesjonelle nyetablerte dansekunstnere som nylig har tatt steget inn i frilanstilværelsen.  Frist: 1. november


Søknadsinfo:
Du kan søke som utøvende og/eller skapende danser med et eget prosjekt/idé ELLER som koreograf med et eget prosjekt/idé.
• Du må være mellom 18-35 år og anse deg selv som «nyetablert» og profesjonell innen dans/bevegelsesfeltet. Du har formell utdannelse eller annen tilsvarende erfaring i dans/bevegelse.
• Du kan søke med et «ferdig» prosjekt eller en idé under utvikling. Lengde på prosjektet: 10-15 min.
• Du må bo eller ha ditt kunstneriske virke i Norge.
• Dans/5 er åpent for alle sjangre/stilarter.
• Du/dere kan være én eller flere utøvere som søker om å delta med et prosjekt.
• Som deltager får du/dere tilbud om gratis øvingslokaler, mentor og workshop!

Spilledatoer: 20.08-24.08.2018 på Trikkehallen på Kjelsås
Prøvetid: 01.08-20.08.2018


Hvordan søke?
Søknaden skal inneholde:
- kort CV til utøver/koreograf/medvirkende
- kort avsnitt om din motivasjon for å søke Dans/5
- kort prosjektbeskrivelse (maks 1 side) og evt foto/video/etc

Send e-post merket «søknad Dans/5 2018» til dans5norway@gmail.com

PS: man kan også velge å sende en ren videosøknad hvor man forteller om/demonstrerer idéen sin.

Spørsmål sendes til facebook sida facebook.com/dans5project/ eller til dans5norway@gmail.com

www.dans5.com

dans5