Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Kulturrådets ærespris. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september.

Les mer her