Konferansen "Practice, Participation and Politics", som finner sted i Helsinki 12-15 juni, 2019 er relevant for både dansekunstnere og danseforskere. Ny frist 19. november

Målet med den 14. internasjonale konferansen NOFOD (Nordic Forum for Dance Research) er å utforske dansepraksis i sine deltakende muligheter og politiske betydning. I forbindelse med NOFOD omfatter dansepraksis både dansekunstfeltet i ulike former, dansepedagogikk og danseforskning.

De ulike feltene kan virke å stå langt fra hverandre, men det er overraskende mange krysspunkter. Forskningsmetoder kan være akademiske, praksisbasert og kunstnerisk basert og selvfølgelig kombinasjoner av alle disse. I dans / forskning er de mest spennende resultatene kanskje mest forståelige når kunnskapen fra forskningen er sammenflettet med dansepraksis og forskningen er gjort innenfor det som praktiseres.

Les mer om NOFOD-konferansen og hvordan du søker her.

Oppdateringer om konferansen kommer fortløpende på NOFOD sin Facebook-side.