PÅ SPISSEN søker forskningsartikler med tema "CHOREOGRAPHY NOW". Koreografi har gjennomgått en tverrfaglig utvikling i løpet av det 21. århundre som har påvirket forholdet koreografi har til dans og til forskningsmetodologi. Frist for innsending av artikler er 02.03.19.

Les mer om tema og hvordan du søker her.