I arbeidet med kunstnermeldingen ønsker kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å høre hvordan det er å være kunstner i 2019 og hvordan det bør bli å være kunstner i framtiden. 26. februar vil hun møte scenekunstnere på Rådstua i Tromsø, frist for påmelding er 12. februar.

Hun vil møte kunstnere fra de ulike feltene i Stavanger, Moss, Tromsø, Trondheim og Bergen.

Hva fremmer og hva hemmer deg i ditt kunstneriske virke? Hva fungerer og hva kan bli bedre? Hvordan kan regjeringen legge til rette for at du som kunstner kan få det enklere og forhåpentligvis øke inntektene dine? Dette er noen av spørsmålene som vi ønsker å få innspill til denne våren.

Til hvert innspillseminar inviteres 20 kunstnere innen de respektive feltene:
Dato     Sted     Påmeldingsfrist
5. feb.     Litteratur i Stavanger, Victoria hotell kl 1045-1615     Snarest
25. feb.     Visuell kunst i Moss, Galleri F15 kl 10-15.30     11. februar
26. feb.     Scenekunst og samisk i Tromsø, Rådstua kl 11-16.30     12. februar
7. mars     Film i Trondheim, kl 10-15.30
(Sted er ikke avklart ennå)     21. februar
1. april     Musikk i Bergen, kl 11-16.30
(Sted er ikke avklart ennå)

Les mer her