Musikkteaterverksted søker verk for inntak høst 2019. Det søkes etter verk i to kategorier: MTV TALENT for skapende kunstnere opp til 25 år og MTV PROFF for skapende kunstnere fra 25 år og oppover. Søknadsfrist 21. juni.

For mer informasjon og hvordan du søker se her.