Proda skal gjennom sitt faglige program fremme tiltak og tilbud spisset mot hver av brukergruppene. Pedagogseminaret er rettet mot brukere som jobber med undervisning av barn og unge. Tema for seminaret denne gangen er arbeid med ballett for barn og unge og hvordan ivareta egen og elevenes kropp i undervisningsarbeid. Det blir workshop med Tania Rodriguez og Gry Bech-Hanssen deler somatisk arbeid. Seminaret finner sted 9. og 10. januar i store studio på Rom for Dans. Påmeldingsfrist 10. desember.

Tania Rodriguez holder workshop i ballett og går i dypden av teknikken og undervisningsmetode rettet mot forskjellige målgrupper. Etter klassen deler hun av sin erfaring med undervisning for barn og unge, noen effektive strategier for å jobbe i dybden med spesifikke elementer som: fotarbeid, plassering av hofter og skuldre / skulderbladene og armene.

Gry Bech-Hanssen deler somatisk arbeid med fokus på hvordan man kan legge opp undervisning med god ivaretakelse av både elevenes og egen kropp og hvor hun bl.a bygger videre på workshopen hun holdt på forrige pedagogseminar i august.

Deltakeravgift er 300kr for en dag og 500kr for begge. PRODA stiller med lunsj begge dager. Begrenset med plasser. Påmeldingsfrist 10. desember

Link til facebook event og påmelding