Festivalen Ravnedans søker prosjektleder i flytende 40% stilling fra april til juli / september. Oppstart ønskes omgående. Festivalen ble etablert i i Kristiansand  2010 og avvikles sommeren 2018 for 9. gang fra 8. - 13. juli. Frist: 20. mars

Det søkes etter pedagoger i ballett, moderne/samtidsdans, jazzdans/urbant og annen relevant trening som yoga o.l. til enkeltengasjementer med 1-3 klasser/uke i periode på 2-6 uker. Frist: 28. mars

Les mer

Tverrkunstnerisk regional bransjeutvikling er et prosjekt med støtte fra Kreativt Norge.   Prosjektet er et kompetansehevingsprogram for utvikling av bransjer rundt fire bestemte kunstretninger: Musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Målet er at deltakerne i prosjektet skal følges i den hensikt å realisere egenutviklede ideer innen kunst- og kulturfeltet. Prosjektet har videre som mål å øke produksjonsmulighetene og tilbudene innen de nevnte kunstretningene samt utvide kunstnernes muligheter i regionen.  Eiere av prosjektet er Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter og Forfattersentrum Sørlandet. Prosjektleder vil bli ansatt hos Sørf i prosjektperioden. Frist: 19. desember.

Ørland kulturskole søker vikar som dansepedagog i 25-30% stilling i tidsrommet 01.08.2017 – 15.02.2018. Dansevikar kan etter avtale med andre kulturskoler på Fosen arrangere frittstående workshops, da flere kommuner mangler danselærer.

Sandnes kunst- og kulturhus søker RAS danseprodusent i 50% fast ansettelse. Tiltredelse så raskt så mulig. De søker en person som har et sterkt engasjement for dans.

Dansepedagog på Lillehammer og Gjøvik (15/5), Namsos (15/5), Harstad (28/5) og vikariater i Stavanger (24/5). Førsteamanuensis / førstelektor i samtidsdans (19/6). Daglig leder for DansiS (16/5), Leder Dansefestival Barents (1/6). Prosjektleder i Ål (4. juni).

danseinfo.no/nyheter/jobbmarked

 

DanseFestival Barents i Hammerfest søker festivalleder med visjoner for dans og scenekunst. Festivalleder har ansvar for festivalens kunstneriske program og daglige ledelse og skal videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Frist: 1. juni

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.