DanseFestival Barents i Hammerfest søker festivalleder med visjoner for dans og scenekunst. Festivalleder har ansvar for festivalens kunstneriske program og daglige ledelse og skal videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Frist: 1. juni

Det er viktig å ha godt samarbeid og dialog med kunstnere, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. Lederen har også ansvaret for redaksjonelt innhold på websider og i trykksaker.

Kvalifikasjoner/egenskaper
- kompetanse innen scenekunst
- god oversikt over samtidsdansfeltet og nærliggende kunstformer
- erfaring med festivalledelse/programmering, herunder søknadsprosesser/rapportering, budsjettering/økonomioppfølging og publikumsutvikling/markedsføring.
- oversikt over finansieringsordninger og kunstpolitikk relevant for scenekunstfeltet
- strukturert og med evne til å holde tidsfrister
- gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
- gode kunnskaper i norsk, engelsk og gjerne andre språk
- nasjonalt og internasjonalt nettverk
- kan arbeide selvstendig, kreativt og er løsningsorientert

Stillingen er et åremål på 3 år med mulighet til forlengelse. Stillingen medfører reiseaktivitet. Lønn etter avtale, ekstra ferie som kompensasjon for overtid/reiser.
Festivalleder er festivalens eneste fast ansatte, stillingen rapporterer til styreleder.
For personer bosatt i Finnmark gis skattelette, høyere barnetrygd og nedskriving av studielån i Statens lånekasse.

DFB 2017 arrangeres 8. - 12. november. Spørsmål om stillingen rettes til festivalleder Marie Hermo Jensen tlf. 950 26 078 / marie@dansefestivalbarents.no.
Styreleder er Jens Harald Eilertsen (905 87 533 / jensharaldeilertsen@gmail.com)
www.dansefestivalbarents.no

Søknaden sendes elektronisk innen 1. juni 2017 til: post@dansefestivalbarents.no

Tiltredelse 1. januar 2018 eller etter nærmere avtale.

dfb17

DanseFestival Barents (DFB) er en årlig profesjonell scenekunstfestival med base i Hammerfest. Med hovedfokus på samtidsdans spiller festivalen en vesentlig rolle som formidler av et mangesidig kunstfelt i vekst og utvikling. DFB er verdens nordligste dansefestival med Barentsregionen som nabolag; et satsingsområde som kjennetegnes av mangfold innen kultur, språk, kunst, politikk og økonomi og som festivalen gjennom sine aktiviteter ønsker å rette oppmerksomhet mot.