Sandnes kunst- og kulturhus søker RAS danseprodusent i 50% fast ansettelse. Tiltredelse så raskt så mulig. De søker en person som har et sterkt engasjement for dans.


Regional Arena for Samtidsdans (RAS) er et kompetansesenter for samtidsdans i Rogaland. RAS er organisert som en avdeling i Sandnes kunst og kulturhus med støtte fra Sandnes kommune, Fylkeskommunen og kulturrådet. RAS samarbeider med flere arenaer for dans i regionen, nasjonalt og internasjonalt. RAS presenterer 20 danseforestillinger i året. I tillegg er residens, co-produksjon, publikumsutvikling og markedsføring en stor del av RAS sitt fokus.

Arbeidsoppgaver
- Bidra med søknad- og rapportskriving for prosjekter RAS er involvert i og får støtte fra.
- Ansvar for planlegging og praktisk avvikling av danseforestillinger, festival, residens og turnésamarbeid.
- Markedsføring og pressekontakt i forbindelse med RAS programmet.
- Ansvar for publikumsutvikling og formidling rundt forestillingene.

Kvalifikasjoner
- RAS søker en person som har et sterkt engasjement for dans.
- Må kunne jobbe strukturert og selvstendig.
- Bør være oppsøkende, aktiv og utadvendt.
- Gode kunnskaper i norsk og engelsk.
- Arbeid kveld og helg må påregnes.
- Noe reiseaktivitet må påregnes.

Utdanning og erfaring fra kunstfeltet er en fordel.

Lønn etter avtale.

Kontaktperson: Therese Ø. Markhus.

Email: therese.markhus@sandnes-kulturhus.no

Mobil: 92419926

ras.as