Prøveperiode blir 6 uker oktober - desember 2019. Premiere Oslo, 2020. Mikrobia blir en audiovisuell forestilling som blåser mikrokosmos opp en million ganger, og undersøker mikrobenes bevegelser, kropper og sang. Intrikate naturvitenskapelige teorier undersøkes estetisk. Forestillingen blir en øvelse i å la mikroorganismene besette våre stemmer og kropper i den timen vi gir dem taletid. Søk innen 1.mars.

Søknaden skal inneholde:
- En kort video (3-10 min) bevegelses materiale, helfigur.
- En kort CV
Sendes til: oyteateret@gmail.com

Prosjektet lages i samarbeid mellom kunstnere fra Øy, The Krumple, og bio-kunst duo Baum & Leahy (DK, UK). Musikken lages av Sjur Miljeteig. Det søkes dansere og fysiske skuespillere, gjerne med kompetanse innenfor eller interesse for figurteater / objekt animasjon.