Stillingen er en 100% åremålsstilling i 4 år, med mulighet for forlengelse. Det søkes en dekan med kompetanse innen dans, med kunnskap om og interesse for pedagogiske og kunstfaglige prosesser, og for verdien av didaktisk utvikling av fagene, som kan videreutvikle avdeling Dans, samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling. Frist: 25. februar


Dekan skal drive avdelingen med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle avdelingens potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Dekanen skal være en god representant for avdelingen i samfunnet, være delaktig i den offentlige debatten og verne om dansekunstens plass i samfunnet.

Særlige utfordringer for leder på avdeling Dans er:
• Videreutvikle studieprogrammene på avdeling Dans
• Videreutvikle avdelingens arbeid med programråd for avdelingens studieprogrammer
• Bidra til utvikling av kollegaveiledning på avdelingen
• Videreutvikle avdelingens profil innen kunstnerisk utviklingsarbeid
• Styrke internasjonalisering og utveksling

Les mer

KHiO