Fagerlia vgs søker etter danselærer i 100% fast stilling til høsten. De ser etter personer som kan ivareta de skapende, utøvende og reflekterende sidene av dansefagene, og har erfaring fra arbeid med opplæring på videregående nivå. Søknadsfrist: 8. april.

Les mer her