Er du utøver – musiker, forfatter, kunstner, danser eller formidler, med ønske om å nå et ungt publikum? Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. I september kommer en ny nasjonal DKS-portal. For utøvere betyr dette at det fra høsten 2019 bli én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag. Det vil bli enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende. Portalen åpner for innmelding av forslag 1. september.


Ny portal åpner på www.denkulturelleskolesekken.no  1.september.
Vil du vite mer, se her.