Stillingen som høgskolelektor/førsteamanuensis er en åremålstilling i 40% for 6 år. Det er mulig å søke om åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år. Søknadsfrist er 15. desember.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen omfatter først og fremst planlegging og undervisning i emnet jazzdans for bachelorstudenter. Emnet skal gi studenten avanserte og nyanserte fysiske ferdigheter og metoder for dans, som er relevante i forhold til jazzdansens fysiske, rytmiske uttrykk.

Stillingen kan tillegges undervisning også i andre emner og på andre studieprogram ved avdelingen. Videre omfatter stillingen normalt veiledning, vurdering og evaluering.

Stillingen innebærer tett samarbeid med programansvarlig for bachelor i jazzdans og andre faglig ansatte ved studieprogrammet og avdelingen, samt på kollegial basis å ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle dans og koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk. Det forutsettes at søker har basiskunnsksaper i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Les mer her: http://www.scenekunst.no/jobb/323/