Bamble kommunale kulturskole utlyser vikariat som danselærer i 80% stilling med mulighet for fast stilling. Vikariatet gjelder hele dansestillingen i Bamble kommune. Stillingen sees primært på som en helhet, men det er mulig å dele den mellom flere personer dersom det blir nødvendig i fht kompetanse. Søknadsfrist er 1. mai.

Les mer