Harstad kulturskole har fra 1. august en ledig inntil 50 % stilling som dansepedagog (kulturskolelærer). Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi barn og ungdom gode opplevelser og ferdigheter gjennom de forskjellige uttrykk på ulike nivå, legger de stor vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid – også tverrfaglig. Søknadsfrist er 12. mai.

Kvalifikasjonskrav:

    Minimum 3-årig relevant kunstfaglig utdanning
    Praktisk pedagogisk utdanning
    Relevant arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge
    Ønskelig med kjennskap til R.A.D-systemet.

Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/realkompetanse vil i særlige tilfeller kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning.

Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
Det er viktig at den som tilsettes snakker godt norsk. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller dersom søkeren snakker godt engelsk, og ellers har gode kommunikasjonsevner.
De har tradisjon for å gjennomføre store forestillinger med våre danseelever og vi søker en som kan bidra sterkt i dette arbeidet, både i planlegging og gjennomføring med både ideer, koreografi, scenografi osv. De ønsker en person som er iderik, kreativ og entusiastisk og samtidig har godt humør og masse engasjement.

Dine arbeidsoppgaver:

    Undervisning i klassisk og jazz.
    Koreografere og innstudere med elevene i gruppeundervisning
    Jobbe med forestillinger/produksjoner, også tverrfaglig.
    Legge til rette for godt samarbeid mellom skole/lærer og elev/foresatt
    Bidra i danseavdelingens- og kulturskolens profesjonelle læringsfellesskap
    Bidra til å videreutvikle Harstad kulturskole
    Deler av stillingen kan tidvis benyttes til samarbeid/salg av tjenester til SFO/grunnskole, fritidsklubb og videregående skole.

Les mer

Harstad01

Elever ved Harstad kulturskole.