Danseinformasjonen er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst. Danseinformasjonen er organisert som en stiftelse og ble opprettet i mars 1994, som Senter for Dansekunst, av Norsk Ballettforbund med midler fra Kulturdepartementet.

1. november 2007 byttet vi navn til Danseinformasjonen samtidig som vi flyttet inn i ny lokaler i Dansens Hus på Grünerløkka i Oslo


Stiftelsens formål er å eie og drive Danseinformasjonen .
Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål:
• Senteret skal fremme dansekunst generelt ved mangesidig virksomhet.
• Senteret skal være en informasjonskilde for media, publikum og dansekunstnere.
• Senteret skal være et kompetansesenter for arbeid omkring dans.

Stiftelsens virksomhetsområder

• Innsamling av informasjon.
• Informasjonsformidling rettet mot media, publikum og dansekunstnere.
• Arbeide for å stimulere til økt interesse for dansekunst.
• Videreutvikling av kompetansesenteret.
• Etablering av Dansens Hus.

Bibliotek og videotek

Danseinformasjonens bibliotek er spesialisert innen dansefaglig litteratur og film, men har også bøker innen fagfeltene filosofi, samfunnsvitenskap, pedagogikk, anatomi, kunst, teater og musikk. Vi har omtrent 900 bøker og 900 videoer og dvder, og oppdaterer samlingen jevnlig med nye titler. Filmene kan kun sees i våre lokaler i Møllerveien 2 i Oslo. Unntak gjøres i forbindelse med undervisning.

Kompetansesenter

Danseinformasjonen arbeider med rådgivning og veiledning overfor enkeltpersoner og grupper.
Danseinformasjonen er igangsetter for en rekke prosjekter til beste for norsk dansekunst.

Dansearkivet

I 2011 avsluttet Danseinformasjonen et tre-årig historieprosjekt som hadde som mål å samle inn den norske dansehistorien. Det historiske materialet er nå overført til DIs generelle drift i ny gren av driften som har fått tittelen Dansearkivet. Danseinformasjonen har satt sammen en presentasjon, spesielt rettet mot utdanningsinstitusjoner, som tar for seg norsk dansehistorie fra perioden 1945 - 1990. Denne tilbys til utdanningsinstitusjoner i hele landet.

Scenehuset

Scenehuset i Bogstadvn. 49 på Majorstua er det viktigste produksjonslokalet for den frie dansekunsten, og nå en sentral visningsarena i Oslo. DI administrerer leiekontrakt med Eiendomsspar og fremleie av lokalene.

Æresprisen

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere har Danseinformasjonen opprettet en ærespris.
Prisen består av bronsestatuetten "Narren" av Nina Sundbye og et stipend på 25 000 kroner og deles ut årlig.

Dansens Dager

Hvert år den 29. april feires UNESCOs internasjonale Dansens Dag over hele verden.
Dansens Dag har som mål 
å feire alle danseformer på tvers av politiske, etniske og kulturelle grenser. Danseinformasjonen er nasjonal koordinator for Dansens Dager som vi i Norge feirer over 3 dager rundt den 29. april hvert år.

Informasjonsfolderen Danseinformasjonen

Danseinformasjonen på papir ble lagt ned i 2012