Årsmøte i Danseinfromasjonen ble avhold 3. juni 2015. Det ble foretatt valg av styremedlemmer og medlemmer til årsmøtet.

Styre

Danseinformasjonens styre er generalforsamling i Dansens Hus.

Styreleder                                 
Suzanne Bjørneboe, repr. for dansemiljøet

Nestleder          
Liv Hanne Haugen, repr. for dansemiljøet

Styremedlemmer 
Mathias Jin Budtz, repr. for dansemiljøet
Tine Rude, repr. for andre miljøer
Gunnar Germundson, repr. for andre miljøer
Siri Jøntvedt, utpekt fra NoDa                                                  
Marianne Albers, repr. for de ansatte
 
Varamedlemmer
Geir Hytten, repr. for dansemiljøet
Geir Gulliksen, repr. for andre miljøer
Camilla Tellefsen, utpekt fra NoDa      
Sigrid Øvreås Svendal ansattes representant

Årsmøte

Danseinformasjonens styre i tillegg til:

Peder Horgen, utpekt fra NoDa
Kathrine Jacobsen, utpekt fra NoDa
Vilde Sparre, utpekt fra NoDa
Erikk McKenzie, utpekt fra NoDa
Torunn Helene Robstad, utpekt fra NoDa
André Austvoll, utpekt fra NoDa
Hilde Rustad, utpekt fra NoDa
Ella Christina Fiskum, utpekt fra NoDa
Belinda Braza, utpekt fra NoDa
Björn Sandberg, utpekt fra NoDa

Amund Sjølie Sveen, valgt fra andre miljøer
Harald Fetveit, valgt fra andre miljøer
Jon Refsdal Moe, valgt fra andre miljøer
Thale Fastvold Thorbjørnsen, valgt fra andre miljøer

Tove Bratten, utpekt fra Danse- og Teatersentrum
Monique Skavland Sunderland, utpekt fra KhiO, Balletthøgskolen
Irene Velten Rothmund, utpekt fra Den Norske Dansehøyskole
Hooman Sharifi, utpekt fra Carte Blanche
Anette Edmunds, utpekt fra Den Norske Opera & Ballett
Caroline Roca, utpekt fra Oslo Ballettforening

Valgkommité

Inger-Reidun Olsen (leder)
Anne Holck Ekenes
Jon Tombre