Path Created with Sketch.

Arkivdagen – 9. juni

Arkivdagen
Arkivdagen 2024 vil arrangeres 9. juni. Tema er; Sykdom, smerte, lidelse og død.

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet sine stemmer 9. juni for å få deg til å forstå hvorfor det er viktig å støtte arkiver og profesjonen. Det ble besluttet på ICAs årsmøte i 2007 at 9. juni skulle feires som den internasjonale arkivdagen.

Datoen, 9. juni, ble valgt for å minnes datoen ICA (International Council on Archives) ble opprettet i regi av UNESCO i 1948.

Målene for den internasjonale arkivdagen og den internasjonale arkivuken er å:
– øke offentlig bevissthet om viktigheten av arkiver
– øke bevisstheten blant beslutningstakere om fordelene med arkivstyring og utvikling
– forbedre privat og offentlig sektors forståelse av nødvendigheten av langsiktig arkivbevaring og tilgang
– vise frem de unike, ekstraordinære og sjeldne dokumentene som er bevart i arkivinstitusjoner
– fremme synligheten av arkiver globalt

Les mer om Arkivdagen her.