Path Created with Sketch.

Presse

Om Danseinformasjonen

 • Danseinformasjonen, det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst, ble opprettet i 1994 og er lokalisert i Dansens Hus.
 • Tilbyr samlet oversikt og statistikk over aktiviteter, forestillinger, ledige stillinger mm. og gir dansefaglig rådgivning.
 • Driver bibliotek, videotek, arkiv og ulike nasjonale og nordiske prosjekter, og leier ut produksjonslokalet Scenehuset på Majorstua.
 • Deler årlig ut Danseinformasjonens ærespris.
 • Er nasjonal koordinator for det årlige arrangementet Dansens Dager.
 • Etablerte og er eneaksjonær i Dansens Hus AS.

Les mer

Om Danseinformasjonens ærespris

 • Danseinformasjonen har opprettet en ærespris for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere.
 • Prisen ble utdelt første gang i 1995.
 • Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.
 • Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.
 • Danseinformasjonen nedsetter en komité til å vurdere og innstille kandidater.
 • Prisen består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000

Les mer

Om Dansens Dager
For mer informasjon om Dansens Dager se her

Presseansvarlig

Marianne Albers
marianne@danseinfo.no
Telefon: +47 484 53 188

Logoer


.ai / .jpg / .png


.ai / .jpg / .png


.ai / .jpg / .png


.ai / .jpg / .png


.ai / .jpg / .png


.ai / .jpg / .png