Path Created with Sketch.

Tidligere prosjekter

Skeiv dansekunst – en samtalerekke var et initiativ fra kunstnerduoen Sterud/Kongsness, som inviterte med seg et tverrsnitt av det norske dansekunstfeltet som de ønsket å høre mer fra. Samtalerekka besto av seks samtaler og et foredrag 13. – 29. juni, som alle foregikk i forkant av, og under Pride Oslo 2018. Samtalerekken befant seg i […]

Les mer om prosjektet

ke∂ja var et to ganger treårig nordisk-baltisk danseprosjekt, som ble støttet av bl.a. EUs kulturfond, Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond, hvor Danseinformasjonen var en av partnerne. Første prosjektperiode var 2008 – 2010 og andre var 2012 – 2014. I ke∂ja 2008 – 2010 ble det arrangert seks forskjellige dansemøter (encounters) i de seks partnerlandene, hvor […]

Les mer om prosjektet

Både i de nordiske og de baltiske landene har samtidsdans en utfordring når det gjelder artikulering av hvilke ideer, estetikk, verdier, metoder og prosesser som ligger bak en danseforestilling eller visninger. Mangelen på en kontinuerlig, kritisk diskusjon om dans i dens mangfoldige kulturelle, sosiale og estetiske kontekst hindrer kunstnerisk utvikling så vel som feltets synlighet, status og kommunikasjon med publikum.

Les mer om prosjektet

Danseinformasjonen tilbød i 2013 en kursrekke med nordiske eksperter på dans og tekst hvor journalister, redaktører, skribenter og kritikere kunne oppdatere seg, øke kildetilfanget og skjerpe blikket på dansekunsten. Sentrale scenekunstinstitusjoner for dans var vertskap for hvert sitt kurs, som inkluderte felles middag samt billett til kveldens forestilling med påfølgende ”aftertalk”. Seminarrekkens innhold Å «lese» […]

Les mer om prosjektet

Danseinformasjonen og Scenekunst.no utlyste i 2013 stipendier til et dansekritikkprosjekt. Målet med prosjektet var å styrke samtale og debatt i dansefeltet og oppmuntre nye kritikerstemmer. De fem utvalgte stipendiatene var Astrid Groseth, Hanne F. Håkonsen, Venke Sortland, Maria Stødle og Ivar Furre Aam. Hvert stipend var på 7500 kr og skulle omsettes i tre kritikker […]

Les mer om prosjektet

Danseinformasjonen inviterte til en samtaleserie hvor dansekunstnere kunne stille spørsmål til ulike institusjoner. I «Danseterapi » – kunstnerne møter makta møtte en representant fra dansefeltet en kollega fra en av institusjonene, sammen med en ordstyrer. Representantene forberedte innlegg basert på spørsmål som var sendt inn fra dere som arbeider i kunstfeltet. Etter hvert innlegg fikk representantene […]

Les mer om prosjektet