Path Created with Sketch.

Æresprisen

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995.

Prisen har følgende kriterier:

Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
• for utviklingen av norsk dans
• for dans som kunstart
• og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Prisen er skulpturen Pi, utført i pusset stål, av Dag Skedsmo og et stipend på kr 25 000, kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.

Ærespriskomitéen

Danseinformasjonen nedsetter en komité til å vurdere og innstille kandidater. Innstillingen må være enstemmig. Komiteen skal bestå av 5 personer med stor kjennskap til det norske dansemiljøet, og medlemmene sitter i 4 år. Ærespriskomiteens medlemmer skal velges i en syklus som sikrer best mulig kontinuitet.

Forslag til prismottakere kan sendes inn til Danseinformasjonen. Dette annonseres gjennom Danseinformasjonens kommunikasjonskanaler.
Danseinformasjonens administrasjon finner en anledning som er best egnet for prisutdelingen.

I komiteen for 2024 sitter:

  • Harald Beharie, dansekunstner
  • Loan Ha, dansekunstner
  • Siri Jøntvedt, dansekunstner
  • Chriz Nypan, dansekunstner
  • Lars Jacob Holm, dansekunstner

Danseinformasjonens ærespris ble opprettet i 1995 og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

Prisen består av statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.


Se prismottakere lenger ned på siden

Danseinformasjonen har tidligere delt ut skulpturen Narren av Nina Sundbye til æresprisvinnere (fra 1996 – 2021).