Path Created with Sketch.

Æresprisen

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995.

Prisen har følgende kriterier:

Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
• for utviklingen av norsk dans
• for dans som kunstart
• og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på kr 25 000, kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.

Ærespriskomitéen

Danseinformasjonen nedsetter en komité til å vurdere og innstille kandidater. Innstillingen må være enstemmig. Komiteen skal bestå av 5 personer med stor kjennskap til det norske dansemiljøet, og medlemmene sitter i 4 år. Ærespriskomiteens medlemmer skal velges i en syklus som sikrer best mulig kontinuitet.

Forslag til prismottakere kan sendes inn til Danseinformasjonen. Dette annonseres gjennom Danseinformasjonens kommunikasjonskanaler.
Danseinformasjonens administrasjon finner en anledning som er best egnet for prisutdelingen.

I komiteen for 2022 sitter:

  • Brynjar Bandlien, dansekunstner og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
  • Loan Ha, dansekunstner
  • Siri Jøntvedt, dansekunstner
  • Chriz Nypan, dansekunstner
  • Arne Fagerholt, dansekunstner og kulturleder

Danseinformasjonens ærespris ble opprettet i 1995 og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

Prisen består av statuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000 kr.


Se prismottakere lenger ned på siden