Path Created with Sketch.

Om oss

Danseinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst og en ideell stiftelse. Formålet med virksomheten er å fremme, synliggjøre og informere om dansekunst. Danseinformasjonen ble etablert i 1994 og holder til i Dansens Hus i Oslo, hvor vi også er eneaksjonær. Danseinformasjonen har et stort nettverk i scenekunstfeltet, er faglig oppdatert og tilbyr rådgivning, informasjon og tjenester til kunstnere, studenter, publikum, presse, politikere og myndigheter.

Sigrid Øvreås Svendal
Daglig leder
sigrid(a)danseinfo.no

Sigrid har det overordnede ansvaret for Danseinformasjonen og den strategiske utviklingen av virksomheten. Hun har en treårig danse- og pedagogutdannelse og en master- og doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet og har siden 2015 arbeidet ved Danseinformasjonen. Sigrid har også arbeidet frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.

Randi Urdal
Administrasjonsansvarlig
randi(a)danseinfo.no

Randi har ansvar for administrasjon og økonomi og skal være en støttefunksjon for daglig leder og hele virksomheten innenfor disse områdene. Hun har også ansvar for Danseinformasjonens ærespris. Randi har utdanning fra Operaens Ballettskole og Statens Balletthøgskole og jobbet i musikaler på 1980-tallet. Deretter arbeidet hun med bistands- og solidaritetsarbeid samt i to år som daglig leder for Scenehuset AS, før hun begynte i Danseinformasjonen ved etableringen i 1994. Her var hun daglig leder fra 1998 til 2019.

Marianne Albers
Kommunikasjonsansvarlig
marianne(a)danseinfo.no

Marianne har ansvar for å synliggjøre og formidle fagfeltets aktivitet og har bl.a. ansvar for skolebesøk, faglige samtaler, nettside, nyhetsbrev, sosiale medier og kontakt med presse. Informasjon som ønskes formidlet på nettsiden, sendes til henne. Marianne har danset i Carte Blanche og arbeidet med flere ulike koreografer som Ina C. Johannessen, Un-Magritt Nordseth, Kjersti Alveberg og Karen Foss. Hun har studert Kunst- og kulturformidling ved Høgskolen i Tromsø og har arbeidet i Danseinformasjonen siden 2006.

Sigrun Drivdal Johnsen
Arkiv- og prosjektansvarlig
sigrun(a)danseinfo.no

Sigrun har ansvar for Dansearkivet, biblioteket og Dansens Dager, i tillegg til enkeltstående prosjekt ved Danseinformasjonen. Sigrun har jobbet ved Danseinformasjonen i forskjellige prosjekt og vikariat siden 2012 og ble fast ansatt i 2016. Hun er utdannet danser fra Danmark, New York og Norge, og har tatt Prosjektforum ved UiO og en master i organisasjon og ledelse fra BI.

Sindre Jacobsen
Dokumentasjons- Scenehuset og IT-ansvarlig
sindre(a)danseinfo.no

Sindre har ansvar for dokumentasjon og IT ved Danseinformasjonen. All informasjon om forestillinger til Dansekalenderen skal sendes til ham. Sindre har også ansvar for administrasjon og drift av Scenehuset. Han har jobbet ved Danseinformasjonen siden 1997 og har studert kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark.

Minda Marie Kalfoss
Prosjektmedarbeider
minda(a)danseinfo.no

Minda jobber med ordning og digitalisering av arkiv i Dansearkivet, i tillegg til å bistå i enkeltstående prosjekt ved Danseinformasjonen. Minda har jobbet prosjektbasert og i ulike vikariat ved Danseinformasjonen siden juni 2019. Hun er utdannet dansekunstner fra Universitetet i Stavanger, Portugal og New York, og har en master i drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet. Minda har jobbet vekselvis som utøvende og skapende dansekunstner, dansepedagog og produsent siden 2013.

Anne Golberg Stavn. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen/Danseinformasjonen.

Anne Golberg Stavn
Prosjektleder for Dansens Dager 2024
post(a)dansensdager.no

Anne Golberg Stavn jobber som prosjektleder for Dansens Dager 2024. Hun er utdannet dansekunstner i 2006 og medlem av crewet dEEp doWN dopEiZM. Hun virker som utøvende og skapende dansekunstner, pedagog, arrangør, koordinator og produsent.

Danseinformasjonen er organisert som en stiftelse og ble opprettet i mars 1994, som Senter for Dansekunst, av Norsk Ballettforbund med midler fra Kulturdepartementet.

Den 1. november 2007 byttet vi navn til Danseinformasjonen samtidig som vi flyttet inn i nye lokaler i Dansens Hus på Grünerløkka i Oslo.

Stiftelsens formål er å eie og drive Danseinformasjonen

Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål:
• Senteret skal fremme dansekunst generelt ved mangesidig virksomhet.
• Senteret skal være en informasjonskilde for media, publikum og dansekunstnere.
• Senteret skal være et kompetansesenter for arbeid omkring dans.

Bibliotek

Danseinformasjonens bibliotek er spesialisert innen dansefaglig litteratur, men har også bøker innen fagfeltene filosofi, samfunnsvitenskap, pedagogikk, anatomi, kunst, teater og musikk. Vi har omtrent 1400 bøker og oppdaterer samlingen jevnlig med nye titler.

Biblioteket inneholder også et videotek med norske og utenlandske dansefilmer og opptak fra forestillinger. Filmene kan kun sees i våre lokaler i Vulkan 1 i Oslo. Unntak gjøres i forbindelse med undervisning. Ta kontakt dersom dette er aktuelt.

Kompetansesenter

Danseinformasjonen arbeider med rådgivning og veiledning overfor enkeltpersoner og grupper.
Danseinformasjonen er igangsetter for en rekke prosjekter til beste for norsk dansekunst.

Dansearkivet

Danseinformasjonen forvalter Dansearkivet, som er Norges største samling med dansehistorisk materiale fra scenedansen. Arkivet inneholder 76 privatarkiv og 70 videofilmede intervjuer av dansere, koreografer, pedagoger og andre aktører i dansekunstfeltet. Majoriteten av norsk dansekunst foregår i det frie feltet, hvor dokumentasjon og ivaretagelse av denne har stått svakt. Nettopp fordi ingen museer eller arkivinstitusjoner har ivaretatt den norske dansehistorien, har Danseinformasjonen, gjennom flere dokumentasjonsprosjekt, arbeidet for å samle inn og organisere dokumentasjon om den sceniske dansehistorien i Norge. Danseinformasjonen har satt sammen et foredrag, spesielt rettet mot utdanningsinstitusjoner, som tar for seg den norske dansehistorien de siste hundre årene. Dette tilbys til utdanningsinstitusjoner i hele landet.

Scenehuset

Scenehuset i Bogstadvn. 49 på Majorstua er det viktigste produksjonslokalet for den frie dansekunsten, og en sentral visningsarena i Oslo. DI administrerer leiekontrakt med Eiendomsspar og fremleie av lokalene.

Æresprisen

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere har Danseinformasjonen opprettet en ærespris. Prisen består av statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kroner og deles ut årlig.

Dansens Dager

I 1982 etablerte International Dance Committee – ITI, Unesco, den internasjonale Dansens Dag som en markering av all dans. Målet med dagen er å løfte frem verdien av dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet, samt jobbe for å gi dans et bredere publikum. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme. Danseinformasjonen, som administrerer Dansens Dager i Norge, ønsker at feiringen skal tilhøre hele landet og er opptatt av å gi plass til alle, uansett dansesjanger, alder og politisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Dansens Dager har i flere år fungert som en møteplass for forskjellige dansemiljøer, grupperinger og enkeltpersoner. Se egen nettside.

Styreleder
Gry Kipperberg, repr. fra dansemiljøet

Styremedlemmer
Mariama Slåttøy, repr. for dansemiljøet
Nils Petter Mørland, repr. fra andre miljøer
Kristina Junttila, repr. fra andre miljøer
Ingeborg Dugstad Sanders, repr. fra dansemiljøet
Ådne Marlon Guldbrandsen, utpekt fra NoDa
Sigrun Drivdal Johnsen, ansattes representant

Varamedlemmer
Tendai Makurumbandi, repr. for dansemiljøet
Martin Taxt, repr. fra andre miljøer
Representant utpekt fra NoDa (avhenger av valg på NoDas styremøte)
Marianne Albers, ansattes representant

Danseinformasjonens styre er generalforsamling i Dansens Hus.

Årsmøte

Styret i Danseinformasjonen (7 representanter).
1 representant utpekt fra Norske Dansekunstnere
1 representant utpekt fra Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekt fra Dans Sørøst Norge – Bærum Kulturhus
1 representant utpekt fra Dans i Trøndelag
1 representant utpekt fra Nora – nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark (tidligere Dansekunst i Grenland)
1 representant utpekt fra Dansekunst i Østfold
1 representant utpekt fra Dansearena nord
1 representant utpekt fra DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
1 representant utpekt fra Forum for nordnorske dansekunstnere
1 representant utpekt fra Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans (Valdres)
1 representant utpekt fra RAS – regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland
1 representant utpekt fra R.E.D. (Residency Eina Danz)
1 representant utpekt fra Scenekunst Sør
1 representant utpekt fra Høyskolen for Dansekunst (tidl. Skolen for Samtidsdans)
1 representant utpekt fra Fakultet for utøvende kunstfag – Universitetet i Stavanger
1 representant utpekt av MFOs Nasjonalballettklubb
1 representant utpekt av Nasjonalballetten
1 representant utpekt av Carte Blanche
1 representant utpekt av Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans
1 representant utpekt av Høyskolen Kristiania, Institutt for scenekunst (tidligere Norges Dansehøyskole)
1 representant utpekt av Danse- og teatersentrum

Valgkomité

Ida Gudbrandsen (leder), repr. for dansemiljøet
Tony Tran, repr. for dansemiljøet
Christian Wallumrød, repr. for andre miljøer