Path Created with Sketch.

Ressurs- & kompetansesentre

Regionalt kompetansesenter

Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter – Regionalt kompetansesenter i Vestland er en danse- og ballettskole og et regionalt kompetansesenter for dans. De skal være et senter for utvikling av profesjonell dans lokalt og regionalt, samt et lokalt og regionalt senter for undervisning i dans for amatører. 

Bergen, Vestland

Regionalt kompetansesenter

Dans i Sørøst-Norge

Dans Sørøst-Norge er Bærum Kulturhus’ dansesatsing. De arbeider med produksjon og formidling av profesjonell dansekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sandvika, Viken

Regionalt kompetansesenter

DansiS – Dansekunst i Stavanger-regionen

DansiS er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland, opprettet i 2010. Hovedformålet er å styrke infrastrukturen for produksjon av dans, samt gi våre medlemmer bedre forutsetninger og rammer for å jobbe skapende i Stavangerregionen.

Stavanger, Rogaland

Regionalt kompetansesenter

Dans i Trøndelag

Dans i Trøndelag formidler og utvikler prosjekter innen profesjonell dansekunst. Deres visjon er å utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet.

Inderøy og Verdal, Trøndelag

Regionalt kompetansesenter

Dansekunst i Østfold

Dansekunst i Østfold(DiØ) er en scenekunstinstutisjon og en medlemsorganisasjon for dansekunstnere med tilknytning til Østfold. DiØ ​jobber for å synliggjøre, samle, styrke og utvikle det profesjonelle dansemiljøet i Østfold, og gjennom dette bedre rammebetingelsene for alle dansekunstnere i fylket.

Fredrikstad, Viken

Regionalt kompetansesenter

DansINN

DansINN er en regional organisasjon for dans som samler, løfter og styrker det profesjonelle dansefeltet i Innlandet.

Hamar, Innlandet

Regionalt kompetansesenter

DansiT

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-DansiT er et koreografisk senter som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med base i Trondheim. DansiT tilbyr aktiviteter for både publikum og dansekunstnere. Som koreografisk senter legger DansiT til rette for kunstneres eget arbeid, koreografisk utviklingsarbeid og ulike møtepunkter mellom kunstnere og publikum.

Trondheim, Trøndelag

Regionalt kompetansesenter

Davvi – Senter for scenekunst

Davvi – Senter for scenekunst er et nasjonalt senter for kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid for scenekunstfeltet i Nord-Norge.

Hammerfest, Troms og Finnmark

Regionalt kompetansesenter

Fjelldansen

Fjelldansen er et regionalt kompetansesenter for dans i Valdres og Hallingdal, driftet av FRIKAR i samarbeid med Teater Innlandet og Ål Landsdelsscene for Dans.

Aurdal, Innlandet

Regionalt kompetansesenter

NORA

NORA – nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark (tidl. Dansekunst i Grenland) er et ressurssenter og en produserende enhet for dansekunst i Vestfold og Telemark.

Prosgrunn og Skien, Vestfold og Telemark

Regionalt kompetansesenter

R.E.D.

R.E.D. Regionalt kompetansesenter for dans er en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på dans og tverrfaglighet. R.E.D. er lokalisert på Nyland Gård ved Einafjorden i Vestre Toten.

Eina, Innlandet

Regionalt kompetansesenter

RAS

RAS er en programmerende- og produserende scene og et regionalt kompetansesenter for dans. Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst.

Sandnes, Rogaland

Regionalt kompetansesenter

Scenekunst Sør

Scenekunst Sør (SkS) er det regionale kompetansesenteret for scenekunst i Agder. Formålet til SkS er å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder.

Kristiansand og Arendal, Agder

Lokalt kompetansesenter

Rom for Dans

Rom for Dans er et kompetansesenter for dans og en produksjons- og visningsarena for det profesjonelle danse- og scenekunstfeltet, lokalisert på Rodeløkka i Oslo.

Oslo

Scenekunstnettverk

Scenekunst Lofoten & Vesterålen

Scenekunst Lofoten & Vesterålen er et nettverk av og for det profesjonelle scenekunstfeltet i Lo&Ve

Lofoten og Vesterålen, Nordaland

Fagforbund

Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos NoDa får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Oslo

Interesseorganisasjon

Forum for nordnorske dansekunstnere

Forum for Nordnorske Dansekunstnere (FNND) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Nord-Norge. FNND har i dag 76 medlemmer som arbeider som dansere, koreografer og pedagoger i Nordland, Troms og Finnmark.

Tromsø, Troms og Finnmark

Arbeidsgiver

Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Oslo

Interesseorganisasjon

Danse- og teatersentrum

Danse- og teatersentrum er en medlemsorganisasjon og har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Oslo

Turneorganisasjon

Dansenett Norge

Dansenett Norge er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS. De har gått sammen om å etablere et turnénettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for publikum i hele landet.

Dansens Hus, Oslo

Interesseorganisasjon

SANS – Senter for Dansepraksis

SANS – Senter for dansepraksis (tidl. Dans i Skolen) har som formål å styrke og synliggjøre faget dans gjennom praksis, utdanning og forskning, i hele utdanningsløpet.

Oslo

Interesseorganisasjon

Scenekunstbruket

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge.

Oslo

Interesseorganisasjon

Musikkteaterforum

Musikkteaterforum er en felles møteplass for alle som arbeider profesjonelt med musikkteater.

Oslo

Interesseorganisasjon

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.

Hele landet

Turneorganisasjon

Den Kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Oslo

Fagforbund

CREO

CREO – Forbundet for kunst og kultur er Norges største kunstnerorganisasjon. De arbeider for å sikre medlemmene sine bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Oslo

Fagforbund

Norges Danseforbund

Norges Danseforbund er medlem av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité. Deres aktivitet bygger på grunnverdiene danseglede, respekt og samhold.

Oslo

Fagforbund

Norsk Komponistforening

Komponistforeningen har vært og skal være en tydelig stemme i norsk kulturliv, med aktivitet bygget på kunnskap. Foreningen har alltid gått foran og vært uredd for å tenke nytt, og med langsiktig verdiutvikling som hovedsiktemål.

Oslo

Fagforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser.

Oslo

Digital TV-kanal

Kanal Scenekunst

Kanal Scenekunst er et samlingssted for alle som ønsker å vise sine scenekunstproduksjoner og annet relatert stoff til scenekunst gjennom film/web.

Oslo

Talentprogram

DanseFOT

DanseFOT er et regionalt fordypnings- og talentprogram for unge dansere i Viken fylkeskommune

Viken