Path Created with Sketch.

Dansens År ’93 – samtale & filmvisning

Dansens År
Det er hele 30 år siden Dansens År ´93, og vi tar et tilbakeblikk på denne viktige begivenheten og dansekunstens utvikling de siste 30 årene.

Danseinformasjonen har invitert fire sentrale dansekunstnere som på ulikt vis deltok i Dansens År ´93. Kjersti Kramm Engebrigtsen, Siri Jøntvedt, Øyvind Jørgensen og Un-Magritt Nordseth vil fortelle mer om deres rolle i markeringen, hvor de befant seg for 30 år siden og sammen reflektere rundt dansens utvikling fra 1993 til i dag. Historiker og daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal vil innlede og lede samtalen.

Etter samtalen planlegger vi å vise et par dansefilmer fra Dansens År. Hva vi viser vil bli annonsert senere.

Samtalen og filmvisningen skjer på Studioscenen på Dansens Hus den 22. august kl. 1630 i etterkant av ÅPENT HUS. Mer informasjon om ÅPENT HUS finner du her.

Panel: Kjersti Kramm Engebrigtsen, Siri Jøntvedt, Øyvind Jørgensen og Un-Magritt Nordseth

Arrangementet er gratis & åpent for alle! Ingen påmelding nødvendig.
Samtalen vil strømmes.

Program
Kl. 1630 – 1640: Introduksjon ved Sigrid Ø. Svendal
Kl. 1640 – 1800: Panelsamtale med fire dansekunstnere, ledet av Sigrid Ø. Svendal. Det åpnes opp for spørsmål fra publikum til slutt.
Kl. 1815 – 1845: Filmvisning: Utdrag fra åpningen av Dansens År ’93 i Konserthuset (29. januar 1993). Her vil du kunne oppleve klipp fra ulike forestillinger som ble vist.
Kl. 1900 – 1930: Filmvisning: Smakebiter fra arrangementet NORGE DANSER – en koreografisk mønstring med hele 80 dansekunstnere (Black Box teater 30. og 31. januar 1993), samt DANSERNE KOMMER i Frognerparken.

Her kan du lese saken «Dansens År ‘93 – hva skjedde egentlig?» hvor vi har trukket fram noen av hovedarrangementene.


Siri Jøntvedt er dansekunstner med base i Oslo og har siden 1990 arbeidet i det frie scenekunstfeltet som danser, koreograf og pedagog, både i Norge og internasjonalt.

Sammen med Snelle Hall skaper hun forestillinger innenfor Siri&Snelle.

Hun har danset på alt fra store scener til små klubber, ofte i samarbeid med musikere og er særlig interessert i det spontane øyeblikket, der det intuitive og det formale møtes og hvor alvor og humor blandes. Utdannet ved Den Norske Opera´s ballettskole, Khio, og Merce Cunningham Studio (New York). Hun har siden fordypet seg i releasebaserte teknikker og andre bevegelsespraksiser.
www.sirijontvedt.com

Kjersti Kramm Engebrigtsen var med på opprettelsen av Høvik Ballett etter utdanning ved Ballettinstituttet i 1968. I Høvik Ballett debuterte hun som danser og koreograf. Kjersti utdannet seg videre på London School of Contemporary Dance 69-72 og etter et år som pedagog ved Institutto del Teatro i Barcelona kom hun tilbake til Oslo og opprettet Danseloftet, verksted for koreografi og dans i 76. Hun har en omfattende produksjon. Hennes største verk, både som danser og koreograf, var «Kristin» med musikk av Ragnar Søderlind ble vist i Erkebispegården i Trondheim og i St. Olavs kirke i Oslo i 1982. Hun har hatt en bred og mangfoldig undervisnings- og forelesningsvirksomhet i inn- og utland. Hennes arbeid med kroppsbevissthet for blinde førte til at hun tok hovedfag i spesialpedagogikk ved UiO i 1999, og kulminerte i EU-prosjektet for blinde og seende dansere i 2013 som hun fikk Kritikerprisen for. I 1990 startet hun planleggingen av Dansens År som ble realisert i 93 og som førte til opprettelsen av Danseinformasjonen og deretter Dansens Hus. Hun mottok Danseinformasjonens ærespris i 2018. Hun var tilbake som danser i «Dronninger» som hadde premiere på Dansens Hus i april i fjor.

Øyvind Jørgensen har sin utdannelse fra Statens Balletthøgskole 1980 – 83 og 2 år ved Martha Graham School of contemporary dance i New York 1983 – 85. Øyvind har medvirket som danser i en rekke frie grupper og i Nye Carte Blanche. Hans koreografiske produksjon er mangfoldig og består av ca 60 egne verk/prosjekter og en rekke bestillingsverk, hans forestillinger er vist i inn- og utland bl.a. på Riksteatret, Den Norske Opera og Ballett, Khio og Den Kulturelle Skolesekken, i Berlin, Baltikum, Portugal og i Beograd. Øyvind har utstrakt undervisningserfaring bla. på Khio og Scenekunst Akademiet i Fredrikstad. Han var kunstnerisk og daglig leder av Ø.J.Prod 1994 – 2020.

Øyvind har utforsket ulike uttrykksformer innenfor et klassisk moderne formspråk, japansk buto-dans, samtidsrettet dans, teater og performance.

Un-Magritt Nordseth har en omfattende karriere som koreograf, regissør, danser og pedagog i det frie feltet, så vel som en rekke oppdrag for institusjonsteatrene. Hun har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og har erfaring fra arbeid med stor spennvidde; fra en av verdens største institusjoner, China National Ballet, til dans for de aller minste (0-3 og 3-5) på Dramatikkens- og Dansens Hus. I nærmere ti år ledet hun Scirocco dansekompani, i samarbeid med koreograf Ina Christel Johannessen, og har senere drevet sitt eget produksjonsselskap. Noen av hennes mest kjente verk er «Alf», «Et plutselig grønt felt» og «Jakten på Nora» med transpersonen JinXing (Beijing 2006-11)

Hun har i tillegg koreografert Milleniums-forestillingen på Rådhusplassen, åpnet kunstmuseet på Lillehammer, regissert og koreografert for Dannelsesreisen i Telemark, hatt en rekke verk presentert på Ultimafestivalen og koreograferte i mange år for flere nyskapende musikkteaterproduksjoner på Det Norske Teatret, blant annet Robert Wilsons «The Black Rider» og «An-Magritt» av Edvard Rønning og Henning Sommero. I tillegg har hun samarbeidet med dramatiker Cecilie Løveid i «Barock Friise» (1991) og «Roadkills» (2011). «Roadkills» ble nominert til Heddapris. I 2018 deltok hun i det kunstneriske teamet for «Sykle i snøstorm» ved Hålogaland Teater.

Fra 2010-2018 var hun Kunstnerisk- og daglig leder for Dansens Hus.

Nordseth har mottatt statens garantiinntekt for kunstnere (GI) fra 1987, og seniorstipend fra 2021. Nordseth sitter for tiden i Utvalget for Statens Kunstnerstipender.

Sigrid Øvreås Svendal har det overordnede ansvaret for Danseinformasjonen og den strategiske utviklingen av virksomheten. Hun har en treårig danse- og pedagogutdannelse og en master- og doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet og har siden 2015 arbeidet ved Danseinformasjonen. Sigrid har også arbeidet frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.