Path Created with Sketch.

De usynlige kroppene – hvem ser vi på scenen?

Fotokreditering: Snelle Hall: Tale Hendnes. Roza Moshtaghi: KHiO arkiv. Harald Beharie og Louis Schou-Hansen: Simen Øvergaard.
Hvordan kan vi skape rom hvor varierte kropper og mangfoldige historier blir representert og fortalt? I en forlengelse av de pågående samtalene rundt avkoloniseringen av scenekunsten og kulturlivet, fortsetter vi diskursen rettet mot representasjon i dansefeltet.

Samtalen er initiert av Harald Beharie og Louis Schou-Hansen som en del av programmet til Shine Utopians på Dansens Hus 7.-10. november og arrangeres i samarbeid med Danseinformasjonen og Dansens Hus søndag 10. november 2019 på Dansens Hus. I panelet: Steffi Lund, Snelle Hall, Roza Moshtaghi, Harald Beharie og Louis Schou-Hansen. Sulekha Ali Omar er moderator.

Hvordan kan vi skape hybride-rom hvor mangfoldets historier blir representert og fortalt? Hvem har ansvar for mangfold på scenen? Er det institusjonene? Eller har alle koreografer som mottar statlig støtte et ansvar for hvem de ansetter og hvilke historier de forteller, med tanke på kjønn, hudfarge, legning.

Når: Søndag 10. november 2019 kl 1630-1800
Hvor: Hovedscenen på Dansens Hus

Samtalen er gratis og åpen for alle.

Se arrangement Shine Utopians


Sulekha Ali Omar (f. 1981)

Er utdannet ved Bårdar Danseinstitutt og Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun uteksaminerte med en BA innen dans. Siden studiene har hun etablert seg både som danser og skuespiller etter flere år i det frie dansefeltet hvor hun har jobbet med kompanier som Frikar og Dansdesign, samt koreografer som Mia Habib, Sølvi Edvardsen og Ingun Bjørnsgaard.


Steffi Lund (f. 1961)

Utdannet ved Kunsthøyskolen i Amsterdam, avd. School for New Dance Development, 1984-88. Har siden det virket som skapende & utøvende dansekunstner innenfor det frie scenekunstfeltet, med base i Oslo, og hovedsakelig med egne produksjoner, i første rekke soloarbeider. Røde tråder har vært skeiv tematikk, arbeid med stemme, fysisk karakterarbeid og arbeid med både egne og andres (scene)tekster. Innehaver av Statens arbeidsstipend for etablerte kunstnere. www.steffilu.no


Snelle Hall

Dekan og førsteamanuensis ved avdeling Dans, Kunsthøgskolen i Oslo. Utdannet danser og teaterviter. Skaper forestillinger sammen med Siri Jøntvedt i Siri & Snelle Produksjoner.


Roza Moshtaghi (IR/NO)

Lives and works in Oslo. Her works are situated within the performing arts field as a choreographer and performer. Questions of how she, buildings, streets, nature, events, bodies, and objects in general react or adapt to structures have been crucial to most of her work. Her works deal with the unexplained narratives of desire generated through the process of adapting or reacting to systems/structures. Roza holds an MA in choreography from Oslo National Academy of the Arts. She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a collaborator and as a performer. Her most recent projects are Limbo (2020), Bouncing Narratives (2019), Only Forever (2018), Flinch (2017), The smell of its Shirt (2016), Water Graffiti (2016). rozamoshtaghi.com

Harald Beharie (t.v. – f. 1992 i Sandnes, Norge)

Er utdannet fra The Ailey School, New York og Kunsthøgskolen i Oslo 2015. Fra 2016-19 var han en del av kompaniet Carte Blanche, som aspirant og fast ansatt. I samme tid har han jobbet frilans med forskjellige kunstnere som Mia Habib, Ingri Fiksdal, Heidi Jessen og Kristin Ryg Helgebostad. Han arbeider også med egne prosjekter i samarbeid med Louis Schou-Hansen og som en del av kollektivet De Naive.


Louis Schou-Hansen (t.h. – f. 1992 i Aarhus, Danmark)

Louis studerte ved The Royal Danish Ballet School og Kunsthøgskolen i Oslo 2015. Han har arbeidet freelance for forskjellige koreografer og kunstnere som Eva Cecilie Richardsen, Runa B. Skolseg, Bente Alice Westgaard, Edhem Jesenkovic og Andrew Amorim. Siden 2016 har han jobbet som utøver for Ingri Fiksdal i hennes tre seneste produksjoner. Louis arbeider også med egne prosjekter, alene og i forskjellige samarbeid med bland andre Harald Beharie.


Shine Utopians
I Shine Utopians forvandler Harald & Louis Dansens Hus til et parallellsamfunn hvor kroppen er i konstant transformasjon og utvikling. Et sted hvor kjente bevegelser ikke lengre er det vi tror de er, og biologien har mistet sin makt og gjør oss til udefinerbare enheter.  
 
Prosjektet er en serie av interdisiplinære events, som beskjeftiger seg med diskusjoner og dialoger sentrert rundt kjønn, representasjon og synlighet fra utvidet skeive perspektiver. Dagene på Dansens Hus inkluderer en konsert, et seminar, panelsamtaler, filmvisning, en delt praksis, en fest og forestillingen Shine Utopians som vises hver kveld.  

Mer informasjon om prosjektet her:
www.dansenshus.com

Fotokreditering:
Snelle Hall: Tale Hendnes
Roza Moshtaghi: KHiO arkiv
Harald Beharie og Louis Schou-Hansen: Simen Øvergaard