Path Created with Sketch.

Den store kulturdebatten

Kulturdebatten
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, inviterer Kloden teater til en kulturpolitisk debatt med representanter fra de ulike politiske partiene i Oslo.

Arrangeres på Kloden teater onsdag 23. august 2023 klokken 19:00.
Det er gratis. Billetter finner du her.

Hvordan kan profesjonell kunst og kultur være med på å skape et godt sted å bo for de unge i Oslo?

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, med visjon, mål og strategier mot 2040, står det at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg er FNs bærekraftsmål en viktig del av samfunnsplanleggingen i Oslo, der det blant annet er et mål om å skape bærekraftige og inkluderende urbanisering, byer og lokalsamfunn.

Paneldebatten vil dreie seg rundt følgende spørsmål:
1. Hva slags visjoner har partiene for profesjonell kunst som aktør i å skape bærekraftige lokalsamfunn i byen?
2. Hvilken rolle har profesjonelle kunstnere og kulturaktører i fremtidens Oslo?
3. Hvordan ser politikerne for seg at kunst- og kulturaktører kan bidra inn mot målene i kommuneplanen?
4. På hvilken måte vil politikerne tilrettelegge for mangfold i det som presenteres av profesjonell kunst i Oslo?

Foreløpig panel (oppdateres):
Bjørn Revil (FrP)
Hallstein Bjercke (V)
Mehmet Kaan Inan (H)
Morten Edvardsen (Sp)
Rauand Ismail (MDG)
Rina Mariann Hansen (Ap)
Sarah Safavifard (SV)

KrF har bekreftet at de stiller. Avventer representant.

Moderator for debatten: Marte Bjerke, journalist i Fagbladet.

Bjerke har bred erfaring som debattleder, moderator og som kulturjournalist i dags- og fagpresse. Hun var konstituert redaktør i Musikkultur (nå Kontekst) i to perioder. Hennes opprinnelige bakgrunn er fra musikkfeltet, og hun har tidligere jobbet som klarinettist, pedagog og dirigent.

Dørene åpner kl. 18:00, og debatten vil vare fra kl. 19:00 – 20:00. Det vil også være mulighet for å kjøpe mat og drikke under arrangementet.

Arrangeres av Kloden teater i samarbeid med Norsk scenekunstbruk.