Path Created with Sketch.

Frokostmøte #nårdansenstopper

Tirsdag 6. mars kl 0800-0930 inviteres det til frokostmøte i kjølvannet av #nårdansenstopper. Møtet finner sted i foajeen på Dansens Hus. Frokostmøtet har som mål å styrke bevisstgjøringen rundt trakassering og makt i dansefeltet ved å invitere til dialog og diskusjon. Møtet starter med innledning ved Sigrid Øvreås Svendal som med et historisk blikk belyser […]

Tirsdag 6. mars kl 0800-0930 inviteres det til frokostmøte i kjølvannet av #nårdansenstopper. Møtet finner sted i foajeen på Dansens Hus. Frokostmøtet har som mål å styrke bevisstgjøringen rundt trakassering og makt i dansefeltet ved å invitere til dialog og diskusjon. Møtet starter med innledning ved Sigrid Øvreås Svendal som med et historisk blikk belyser noen relevante strukturer i dansefeltet, etterfulgt av en paneldebatt med Ine Therese Berg, Mari Lilleslåtten og Morten Johan Bjønness. Linn Stalsberg er moderator.

Frokost og kaffe står klar når dørene åpnes kl. 07:30.

#nårdansenstopper gjorde det tydelig at det har vært tabubelagt å prate om og håndtere seksuell trakassering i dansefeltet. Frilansere er ekstra utsatt for trakassering og hersketeknikker, og frokostmøtet vil ta for seg noen av de vanskelige problemstillingene der det ikke er lett å se hvor grensene går eller å avgjøre hva som er riktig å gjøre.

Frokostmøtet vil starte med en innledning ved Sigrid Ø. Svendal, ph.d. i dansehistorie fra UiO nå faglig leder ved Danseinformasjonen, som med et historisk blikk belyser noen relevante strukturer i dansefeltet. Deretter vil vi ha en paneldebatt der noen av de mest sentrale problemstillinger fra #nårdansenstopper blir diskutert.

Deltakere:

  • Moderator: Linn Stalsberg, Frilansjournalist
  • Ine Therese Berg, Stipendiat i drama og teaterkommunikasjon ved OsloMet – storbyuniversitetet og tidligere teaterkritiker i bla. Morgenbladet.
  • Mari Lilleslåtten, Rådgiver og forskningsjournalist i Kilden kjønnsforskning.no
  • Morten Johan Bjønness, Arbeider blant annet som bistandsadvokat og har erfaring fra organisasjons- og arbeidsrett i Advokat Morten Bjønness & Co
  • Lars C Kolberg, Seniorrådgiver i likestillings og diskrimineringsombudet

Spørsmål vi ønsker å berøre i løpet av frokostmøtet:

  • Hvordan kan man identifisere hersketeknikker, og hva bør man gjøre dersom man selv eller andre blir rammet av hersketeknikker eller trakassering?
  • Hvilke ordninger kan man benytte seg av dersom man blir utsatt for trakassering?
  • Hvor går grensen for ansvaret mellom å være leder og kollega når så mange jobber med «flere hatter» og har ansvar både administrativt, økonomisk, kunstnerisk samtidig som man også er kolleger?
  • Hva kan hver enkelt gjøre selv for å forebygge, og hvordan kan vi endre de større strukturene som bidrar til å opprettholde usunne tendenser?
  • Er det historiske grunner til hvorfor dansefeltet er preget av slike tendenser i dag?

Frokostmøtet har som mål å styrke bevisstgjøringen rundt trakassering og makt i dansefeltet ved å invitere til dialog og diskusjon.


Påmelding:

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ønsker påmelding grunnet frokost- og kaffeservering.
Lenke til påmelding:
https://goo.gl/forms/ovxwKwZo8HlUi9Iy1


Vi håper at institusjonene kan legge til rette for deltakelse på frokostmøtet som en del av arbeidsdagen.

Arrangementet vil også streames.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Frokostmøtekomiteen
v/ Inés M. Belli, Kristina S. Wallace og Gull Øzger

Møtet er støttet av Dansens Hus og Danseinformasjonen.
Frokosten er sponset av BlackBox Teater, Codafestivalen og Dansefestival Barents.