Path Created with Sketch.

Frokostmøte: Vi må fortsette å snakke om dans!

Frokostmøte
Foto. Kristine Grimsrud.
Vi inviterer dansekunstnere til et uformelt frokostmøte den 26. april hvor vi ser nærmere på noen av problemstillingene som kom fram i «Oppsummering – Vi må snakke om dans».

Og ikke minst – vi vil veldig gjerne høre fra dere dansekunstnere om det er temaer som dere har lyst til å løfte fram eller reflektere rundt. Er det for eksempel noe i oppsummeringen som man har lyst til å utdype? Er det saker som ikke blir belyst, og som dere har lyst til å lufte? Eller er det andre ting, uavhengig av oppsummeringen, som dere har på hjertet? Da kan dette være en fin anledning for deling!

Målet vårt er at dette skal være en lavterskelarena for å møtes og dele tanker – og et trygt sted å kunne si sine meninger.

Oppsummeringen kan leses her

Tid & sted:
26. april kl. 0830-0930 – i foajeen på Dansens Hus.

Program
08:30 Kaffe/te/enkel frokostservering
08:45 Arbeidsgruppa presenterer deler av «Oppsummering – Vi må snakke om dans»
09:00 Vi åpner opp for refleksjoner fra dansekunstnere. (Daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal, og kunstnerisk leder fra Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes leder denne delen).
09:30 Slutt

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle. For å vite litt om mengde mat vi må kjøpe, er det fint om de som kommer, trykker på SKAL i Facebook-arrangementet innen 24. april.

Servering
Vi byr på kaffe, te & enkel frokost!

Dette frokostmøtet er arrangert av Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen.

Takk til Dansens Hus for lån av lokaler.

:
:


I etterkant av frokostmøtet holder Panta Rei Danseteater et seminar om mangfold:

«Vi må snakke om mangfold»
Dato og sted: 26. april på Dansens Hus, Studioscene.
Kl. 10:00-15:30 Seminar

Mangfold handler om det som skaper forskjeller mellom oss mennesker. 
Samtidig handler mangfold også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering. For dansefeltet sikrer mangfold evnen til å favne bredt, relevans og dermed en god dialog med samtiden. Seminaret Vi må snakke om mangfold tar for seg mulighetene en større bevissthet rundt mangfold kan gi. Panta Rei inviterer både dansekunstnere og andre fagpersoner til å presentere arbeider som fungerer godt og diskutere veien videre for feltet.

Påmeldingsfrist er 19. april. Send mail til: julie@pantareidanseteater.com