Path Created with Sketch.

Kunstnersamtale med Kjersti Kramm Engebrigtsen og Un-Magritt Nordseth

Kjersti Kramm Engebrigtsen og Un-Magritt Nordseth
Kjersti Kramm Engebrigtsen og Un-Magritt Nordseth. Foto: Tale Hendnes.
Dansekunstnerne Kjersti Kramm Engebrigtsen og Un-Magritt Nordseth er begge aktuelle med forestillingen «Dronninger» som vises på RAS – Regional Arena for Samtidsdans /Sandnes Kulturhus torsdag 23. februar kl 1900.

Kjersti Kramm Engebrigtsen er danser i forestillingen «Dronninger» og Un-Magritt Nordseth koreograf. Les mer om forestillingen her.

OPPDATERING:
Det vil være Kjersti Kramm Engebrigtsen og Caroline Wahlstrøm Nesse som samtaler, ledet av Sindre Jacobsen fra Danseinformasjonen.


30 år siden Dansens År

Kjersti Kramm Engebrigtsen og Un-Magritt Nordseth er også aktuelle fordi det i år er 30 år siden det betydningsfulle året 1993, Dansens År, hvor begge var sentrale aktører i initieringen, utarbeidelsen og gjennomføringen av markeringen.

Markeringen av Dansens År i 1993 bidro til å synliggjøre dansekunsten over hele landet gjennom hele året. Senter for Dansekunst (nå Danseinformasjonen) ble etablert i 1994 som et resultat av Dansens År og senteret fikk som mandat å arbeide med å etablere et Dansens Hus –  og 10 år senere var huset en realitet.

I løpet av denne kunstnersamtalen vil du få vite med om hva som drev dem den gang – og hva som driver dem i dag – og få høre mer om arbeidet med «Dronninger».

Samtalen arrangeres av Danseinformasjonen, i samarbeid med RAS – Regional Arena for Samtidsdans.

Tid & sted for samtalen

Kunstnersamtalen finner sted i Sandnes Kulturhus den 23. februar kl. 2000 etter forestillingen «Dronninger» og Sindre Jacobsen fra Danseinformasjonen vil lede samtalen – som er gratis og åpen for alle.

Før forestillingen «Dronninger» vil TaDa (regionalt ungdomskompani) vise et utdrag fra koreografien «When my heart feels happy» som danserne har utviklet i samarbeid med koreograf Therese Markhus. Informasjon om kompaniet finner du her.

———————————————————————————————————————————————–

BIOER
Kjersti Kramm Engebrigtsen var med på opprettelsen av Høvik Ballett etter utdanning ved Ballettinstituttet i 1968. I Høvik Ballett debuterte hun som danser og koreograf. Kjersti utdannet seg videre på London School of Contemporary Dance 69-72 og etter et år som pedagog ved Institutto del Teatro i Barcelona kom hun tilbake til Oslo og opprettet Danseloftet, verksted for koreografi og dans i 76. Hun har en omfattende produksjon. Hennes største verk, både som danser og koreograf, var «Kristin» med musikk av Ragnar Søderlind ble vist i Erkebispegården i Trondheim og i St. Olavs kirke i Oslo i 1982. Hun har hatt en bred og mangfoldig undervisnings- og forelesningsvirksomhet i inn- og utland. Hennes arbeid med kroppsbevissthet for blinde førte til at hun tok hovedfag i spesialpedagogikk ved UiO i 1999, og kulminerte i EU-prosjektet for blinde og seende dansere i 2013 som hun fikk Kritikerprisen for. I 1990 startet hun planleggingen av Dansens År som ble realisert i 93 og som førte til opprettelsen av Danseinformasjonen og deretter Dansens Hus. Hun mottok Danseinformasjonens ærespris i 2018. Hun var tilbake som danser i «Dronninger» som hadde premiere på Dansens Hus i april i fjor.

Un-Magritt Nordseth har en omfattende karriere som koreograf, regissør, danser og pedagog i det frie feltet, så vel som en rekke oppdrag for institusjonsteatrene. Hun har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og har erfaring fra arbeid med stor spennvidde; fra en av verdens største institusjoner, China National Ballet, til dans for de aller minste (0-3 og 3-5) på Dramatikkens- og Dansens Hus. I nærmere ti år ledet hun Scirocco dansekompani, i samarbeid med koreograf Ina Christel Johannessen, og har senere drevet sitt eget produksjonsselskap. Noen av hennes mest kjente verk er «Alf», «Et plutselig grønt felt» og «Jakten på Nora» med transpersonen JinXing (Beijing 2006-11)

Hun har i tillegg koreografert Milleniums-forestillingen på Rådhusplassen, åpnet kunstmuseet på Lillehammer, regissert og koreografert for Dannelsesreisen i Telemark, hatt en rekke verk presentert på Ultimafestivalen og koreograferte i mange år for flere nyskapende musikkteaterproduksjoner på Det Norske Teatret, blant annet Robert Wilsons «The Black Rider» og «An-Magritt» av Edvard Rønning og Henning Sommero. I tillegg har hun samarbeidet med dramatiker Cecilie Løveid i «Barock Friise» (1991) og «Roadkills» (2011). «Roadkills» ble nominert til Heddapris. I 2018 deltok hun i det kunstneriske teamet for «Sykle i snøstorm» ved Hålogaland Teater.

Fra 2010-2018 var hun Kunstnerisk- og daglig leder for Dansens Hus.

Nordseth har mottatt statens garantiinntekt for kunstnere (GI) fra 1987, og seniorstipend fra 2021. Nordseth sitter for tiden i Utvalget for Statens Kunstnerstipender.


Sindre Jacobsen (f. 1965) er dokumentasjons- og IT-ansvarlig i Danseinformasjonen der han også har ansvar for administrasjon og utleie av Scenehuset på Majorstuen i Oslo. Han studerte kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark (1996-1998) og har bl. a. jobbet i Oslo musikkråd, Bandkontoret og Oslo Rock Festival før han ble ansatt i Danseinformasjonen i 1997.