Path Created with Sketch.

Lansering av rapporten: «Dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår under koronapandemien i 2020»

Rapport
Foto: © Dansens Hus
Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere gjennomførte våren 2021 en spørreundersøkelse hvor vi innhentet informasjon fra dansekunstnere i Norge for å kartlegge pandemiens økonomiske konsekvenser spesifikt for denne kunstnergruppen.

Undersøkelsen viser at koronakrisen har truffet dansekunstnere hardt, både økonomisk, men også psykisk. Vi ser at dansekunstnere har lave inntekter og at de kun i noen grad har blitt kompensert for tap. Den usikre frilansorganiseringen, som råder i dansefeltet, oppleves enda mer usikker og ustabil i en krise som dette.

Vi er oppriktig bekymret for at vi vil miste mange kunstnere, både de unge og nyutdannende som ikke har fått muligheten til å etablere seg, men også dem som har holdt på en stund og som kanskje har erfart at det er økonomisk utfordrende å være dansekunstner i Norge i dag. Ytterligere funn blir presentert i lanseringsmøtet.

Det har vært flere undersøkelser av pandemiens økonomiske konsekvenser for kulturfeltet, men ingen som har sett spesielt på dansekunstnernes situasjon. Undersøkelsen besto av 61 spørsmål som hadde til hensikt å kartlegge dansekunstnernes økonomi i 2020, og dermed få kunnskap om hvordan koronapandemien har påvirket deres økonomiske situasjon.

Rapporten viser hvorvidt dansekunstnere har søkt kompensasjons- og stimuleringsordninger, om de har vært godt tilpasset dansekunstnere, og i hvor stor grad de har blitt kompensert og/eller tildelt stimuleringsmidler. I tillegg til økonomi har vi spurt om de har deltatt i eller skapt noe for digitale formidlingsplattformer, om de har tjent noe på det og hvordan de har opplevd dette. Vi har også spurt om deres framtidsutsikter og psykiske helse knyttet til koronakrisen.

Digitalt lanseringsmøte
Rapporten blir publisert på våre nettsider 2. februar 2022, og Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen inviterer til et digitalt lanseringsmøte samme dag kl. 1900-2000 hvor vi legger frem de viktigste funnene fra undersøkelsen. Det vil også bli tid til spørsmål og diskusjon.

Meld deg på her innen onsdag 2. februar kl. 1200, så får du tilsendt møtelenke.