Path Created with Sketch.

Nasjonal konferanse om dans – Sammen for fremtidens dansekunstnere

Nasjonal konferanse
Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger, Stavanger konserthus og Stavanger kulturskole, inviterer i oktober til nasjonal konferanse om dans.

Danseinformasjonen bidrar med åpningsforedraget Infrastruktur, status og pedagogens rolle i dansekunsten. Her vil historiker og daglig leder Sigrid Ø. Svendal, gi et kort historisk riss over dansekunstens utvikling i Norge. Hun vil blant annet komme inn på pedagogens rolle og betydning for dansekunsten, samt snakke om status og hierarkier i dansekunstfeltet.

Påmelding på kulturskoleradet.no
Påmeldingsfrist er 3. oktober.

Fullt program finner du her.
Facebook-event finner du her.

Sammen for fremtidens dansekunstnere er tittelen på konferansen som finner sted 19.–20. oktober 2022, på Bjergsted i Stavanger.

Konferansen skal være et møtested for økt kunnskap om talentutvikling og fordypning i dans. Målet er å samle feltet for å arbeide sammen for fremtidens dansekunstnere.

Arrangørene er i ferd med å sette sammen et program med bidragsytere fra danseutdanninger i både inne- og utland og på ulike nivå og i ulike sjangre, fra det frie kunstfeltet, ulike etablerte danseprogram m.m.


Fokuset for dansekonferansen er todelt:

Økt kunnskap om hva slags strukturer som skal til for å samarbeide om å bringe et talent til profesjonelt nivå, og på sikt synliggjøring av nye strukturer og samarbeid omkring talentutvikling/ fordypning i dans.

Økt kunnskap om ivaretakelse og undervisning av talent/ fordypning i dans.

Konferansen skal favne nasjonalt og være relevant for dansepedagoger fra alle utdanningsnivå, forskere, dansestudenter, politikere og ledere av undervisnings- og kulturinstitusjoner og alle utøvende dansekunstnere.


Faglig programkomité består av:

Camilla Nordhagen, avdelingsleder for dans Stavanger kulturskole og fylkesstyreleder i Norsk kulturskoleråd Rogaland

Leith Symington, studieprogramleder, BA i dans og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Michelle Schachtler Dwarika, programkoordinator PPU og forskningsassistent ved Kunsthøgskolen i Oslo

Janne Foss, seksjonsleder dans ved Oslo kulturskole

Konferansens produsent er Rønnaug Rummelhoff Bakke, til daglig rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

Formålet for konferansen er begrunnet blant annet i Rammeplan for kulturskolen, Stortingsmelding Meld. St. 18 (2020–2021) og Strategien Fordypning med mangfold (2021).