Path Created with Sketch.

Program 2006

I 2006 ble det arrangert 4 danseriske samtaler.

Ong Keng Sen i samtale med Siren Leirvåg

Lørdag 18. februar 1400 – 1600
Dansens Hus på, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossvn. 24, Oslo

Dansens hus presenterer forestillingen ”Continuum – beyond the killing fields” av Ong Keng Sen om og med Em Theay, en 75 år gammel kambodsjansk danser som forteller sin historie fra Pol Pots fangeleir. I ”Danseriske samtaler” spør vi på hvilken måte denne forestillingen kan betraktes som samtidsdans. Hva kan forestillingen fortelle oss om vår samtid? Vi vil som utgangspunkt påstå at vår oppfatning av samtidsdans ofte er begrunnet ut fra formkriterier, dvs at vi lener oss på idealer knyttet til det vi kaller nyskapning og formeksperimentering. La oss også diskutere hva en forestilling som Keng Sens kan si oss om den virkeligheten vi er en del av. Kan denne kambodsjanske forestillingen fungere politisk eller samfunnskritisk i vår vestlige kulturelle kontekst?


Schreibstück – Samtalen ledes av Camilla Eeg


Lørdag 8. april kl 1400 – 1600
Dansens Hus på, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossvn. 24, Oslo

Med Shreibstück stiller Thomas Lehmen spørsmålstegn ved bla opphavsrett, autentisitet og uttrykk i dansekunsten. Publikum får en sjelden anledning til å se tre ulike tolkninger av samme stykke – samtidig. Det er et sjansespill, og Lehmen står med Shreibstück, i dialog med den kjente komponisten John Cage som nettopp eksperimenterte med sjansespillet som en viktig komponent i sine komposisjoner.

Samtalen vil dreie seg rundt de spørsmål Shreibstück tar opp omkring dansekunsten og den måten den organiserer seg med festivaler, rettigheter, kvalitets-vurderinger osv. Vi vil også diskutere hva som menes med ”uttrykk” i dansen og hvordan dette synliggjøres i Oslo-utgaven av Shreibstück samt sjanse-aspektet som ligger implisitt i prosjektets struktur.


Siren Leirvåg i samtale med Lia Rodriguez

Tirsdag 17. oktober ca. kl 2100 (etter forest. INCARNAT)
Kunsthøgskolen i Oslo, Scene 4

Dansens Hus presenterer forestillingen INCARNAT av brasilianskfødte Lia Rodriguez denne kvelden. Forestillingen er basert på Susan Sontags bok Regarding the Pain of Others.

I samtalen ber vi Lia Rodriguez utdype sine problemstillinger: Hva føler du når du konfronteres med andres lidelse? Er det mulig å nærme seg de andre som tilsynelatende er så annerledes, men likevel mennesker som deg? Kan lidelse deles?

Samtalen vil foregå på engelsk. Fri entré.


En samtale om utdanning ledet av Siren Leirvåg

Torsdag 23. november kl 1700 – 1900
Scenehuset, Bogsstadvn. 49

Med utgangspunkt i eksisterende danseutdanning i Norge, ønsker vi en åpen dialog mellom dansere, koreografer og ledelsen ved ulike institusjoner. Fokus er dansekunstens rolle i en helhetlig utdanning, og vi spør derfor:

Hvilke dansere ønsker vi å utdanne? Hvilket syn på dansekunst ligger til grunn for ulike institusjoners utdanningstilbud i dans?

Hvordan forholder danseutdanningen seg til dansekunstfeltet?

Med denne samtalen håper vi å bidra til en mer omfattende diskusjon om danseutdanning i den bredden som utgjør dans i dag.