Path Created with Sketch.

Program 2011

I 2011 ble det arrangert 4 Danseriske samtaler.

Muligheter i og med iprovisasjon

Danseinformasjonen i samarbeid med DansiT på Verkstedhallen scene i Trondheim
Lørdag 19. november kl 1630-1830

Hvordan bruker dansekunstnere i dag improvisasjon for å skape dans i samtiden? Hvilke muligheter ser de og hvilken betydning gir de improvisasjon som del av sitt kunstneriske virke? Hvordan opplever og forandres danseren i og av arbeid med improvisasjon? Hvordan fungerer improvisasjon som del av forestillinger? Hva er improvisasjonens kraft, og hva er dens fallgruver? Hva betyr det å forstå danseren som subjekt og objekt i improvisasjon?

Improvisasjon er et viktig element i samtidsdansekunstneres arbeid.
Improvisasjon åpner opp for å jobbe undersøkende med dans, og har dermed verdi både i kunstneriske prosesser på vei mot koreografi, som del av en forestilling eller i dansepedagogisk arbeid.

Vi inviterer med dette panelet og publikum til å undersøke improvisasjonens muligheter på dansekunstfeltet, og hvilke muligheter det kan gi for økt dialog med vår samtid.

I forbindelse med denne samtalen innledet Tone Pernille Østern under overskriften ”Rom for meningsskaping – improvisasjon sett gjennom det dansende subjektets opplevelser”. Innledningen kan leses her.
 
I panelet sitter:
Gunn Engelsrud – professor i helsefagsvitenskap og seksjonsleder ved avdeling for kroppssøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøyskole, Oslo. Engelsrud har særlig kompetanse innenfor kvalitativ forskning og fenomenologi.

Tone Pernille Østern – dansekunstner, førsteamanuensis ved NTNU og Sør-Trøndelags skapende fylkeskunstner 2011

Siri Jøntvedt – arbeider som danser, koreograf og pedagog med faget improvisasjon som spesialfelt. Sentralt i Jøntvedts kunstneriske virke er samarbeidet med koreograf og danser Snelle Hall der improvisasjon og live musikk har vært sentrale komponenter i forestillingene. Hun har også mangeårige undervisningserfaring i improvisasjon, bl.a ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 
Tor Haugerud – trommeslager/perkusjonist. Er i hovedsak improvisasjonsmusiker med fokus på lyd og teksturer i en moderne stil, men med bakgrunn også som skuespiller, performanceartist og med danseimprovisasjon bringer han dette fokuset inn i sitt arbeid med flere sjangre.
 
Ordstyrer er Per Roar – koreograf med en utforskende dansekunstnerisk praksis, som er doktorgradskandidat i koreografi ved Teaterhøgskolen i Helsinki. Han er opptatt av bevegelse- og komposisjonsforståelse i skjæringsfeltet mellom dansekunst, etikk og politikk.
 
Tone Pernille Østern innleder samtalen under overskriften ”Rom for meningsskaping – improvisasjon sett gjennom det dansende subjektets opplevelser”.
 
Innledningen baserer hun på sin PhD-studie (2009). Fokus for studien var hvordan det improvisasjonsbaserte prosjektet Danselaboratoriet (www.danselaboratoriet.no) skapte mening for en gruppe ulikkroppede dansere. I sin studie utviklet Østern rom som et teoretisk konsept, og definerte hvilke rom for meningsskaping som åpnet seg i møte mellom de ulike danserne i improvisasjon.
 
Guidet tur i DansiTs lokaler samt avtakking av fylkeskunstner

Den Danseriske Samtalen markerte også Tone Pernille Østerns avslutning som Sør-Trøndelag skapende fylkeskunstner 2011. Etter at samtalen inviterte DansiT på en liten guidet tur i DansiTs lokaler. Tilbake i lobbyn, Verkstedhallen, avtakket Sør-Trøndelag fylkeskommune Østern som årets skapende fylkeskunstner.
 
Åpen Scene for Dans fra kl. 19.00
Kvelden fortsatte så med Åpen scene for dans, en visningsarena der kortere koreografier og work-in-progress var satt sammen til en forestilling som ga innblikk i hva som skjer på dansefeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag. Åpen Scene for dans ble produsert av DansiT.Samtidens dansekunst

Dansens Hus, Studioscenen
Søndag 18. september kl 1630 – 1830

Hvordan forholder dansekunstnerne seg til sosiale og politiske hendelser i tiden, både nasjonalt og internasjonalt? Dette er et av spørsmålene som diskuteres under høstens første Danseriske Samtale. En måte å definere samtidskunst og samtidsdans på er at kunstnerne stiller spørsmål ved måten vi ser, opplever og agerer i og med omverdenen, at man problematiserer bestående sannheter og er med på å skape nye og alternative virkelighetsbilder.

Men er det mulig å uttrykke noe som kan få reell påvirkningskraft?
Vi inviterer med dette panelet og publikum til å sette fokus på samtidsdansens posisjon i samfunnet og forhold til omverdenen.

I panelet sitter:
Ina Christel Johannessen – koreograf / zero visibility corp.
Hege Haagenrud – koreograf
Brynjar Bandlien – norsk dansekunstner og kulturell scubadiver
Camilla Eeg-Tverbakk – dramaturg og stipendiat ved Akademi for scenekunst

Ordstyrer er koreograf og forsker Per Roar.

Dramaturg og stipendiat ved Akademi for scenekunst Camilla Eeg-Tverbakk vil innlede samtalen med overskriften «Hva kan samtidsdansen bidra med?»

Etter samtalen var det anledning til å se forestillingen «(im)possible av Ina Christel Johannessen / zero visibility corp. kl 1900 på Dansens Hus.

Hege Haagenrud var også aktuell med forestilling på Dansens Hus samme høst og viste «Adventure without risk – is Disneyland» på Studioscenen fra 24. – 27. november.

I samarbeid med kunstnere fra hele verden vistr Brynjar Bandlien forestillingen «Romanian Dance History II» på Dramatikkens Hus 16. og 17. september.

Samtalenn var arrangert av Danseinformasjonen i samarbeid med Dansens Hus.Dansekunst – Norge rundt

Dansens Hus, Studioscenen
Søndag 29. mai kl 1300-1500

Det er et kulturpolitisk mål at alle i Norge skal få tilgang til kunst av høy kvalitet. Det er en av grunnene til at Kulturdepartementet i disse dager er i gang med å utvikle ”Strategien for profesjonell dansekunst i Norge” hvor planer for utvikling av dans på regionalt nivå skal inngå i strategigrunnlaget. Gjennom ordningen ”Pilotprosjekt for profesjonelle dansemiljøer” har noen regioner blitt tildelt statlige midler, som i 2011 er på til sammen 2,1 millioner.

Med dette som bakgrunn vil vi med denne Danseriske Samtalen se nærmere på erfaringer som er gjort og stiller spørsmål som: Hvilke utfordringer står  dansekunstnere i regionene overfor? Ligger forholdene til rette for at det skapes kontinuerlig kunstnerisk vekst i regionene? Er det enklere å bygge relasjon til publikum i mindre miljøer og tilfører det i så fall det kunstneriske uttrykket noe? Opplever kunstnere et påtrykk om at form og tematikk skal tilpasses lokale forhold?
 
I panelet sitter:
Tone Øvrebø Johannessen – avtroppende forbundsleder i Norske Dansekunstnere
Anna Hegdahl – Dans i Nord-Trøndelag
Linda Birkedal – MolitrixScenekunst og Dansekunst i Stavangerregionen
Jenny Svensson – Forum for nordnorske Dansekunstnere
 
Ordstyrer er Ine Therese Berg – Danseinformasjonen
 
Arrangert av Danseinformasjonen i samarbeid med Dansens Hus i forbindelse med ”Vårslepp” 27. – 29. mai.Dansedramaturgi – Trenger vi det?

Dansens Hus, Hovedscenen
Lørdag 12. mars kl 1600 – 1800

Det er ingen egen utdannelse for dramaturger i Norge, og det er relativt få norske koreografer som samarbeider med dramaturger, sammenlignet med land som Belgia og Nederland. Med denne samtalen ønsker vi å undersøke fenomenet dramaturgi og dans fra ulike perspektiver, og inviterer et panel av dansekunstnere og dramaturger til å diskutere sammen med publikum.
 
Den erfarne dansedramaturgen Annette van Zwoll kommer ens ærend fra Nederland for å gi oss en introduksjon til faget. Hun er involvert i flere ulike forestillinger og festivaler og underviser ved Dance Academy ArtEZ i Arnhem (NL). Zwoll er opptatt av forholdet mellom teori og praksis og stiller spørsmålstegn ved tradisjonelle systemer og språkbruk innenfor kunstverdenen.
 
Koreograf og danser Therese Markhus er aktuell med forestillingen ”Her shadow is named Susan” og er en av få koregrafer som har valgt å samarbeide med dansedramaturger. I denne samtalen vil hun vil gi oss et innblikk i sine erfaringer. Markhus har blant annet bakgrunn fra Impure Company.
 
Kai Johnsen er kunstnerisk leder for tekstutviklingsavdelingen ved Dramatikkens Hus og har gjort seg bemerket som teaterregissør. Han er også kjent for sitt langvarige samarbeid med Jon Fosse. De siste årene har han vært dramaturgisk veileder for koreograf Ingun Bjørnsgaard. Han vil blant annet fortelle om hvordan han tilnærmer seg dramaturgi ut ifra sitt ståsted som teaterregissør.
 
Ordstyrer er Sidsel Pape, danseviter og dansedramaturg. Sammen med Vera de Vlieger, Camilla Eeg-Tverbakk, og Halldis Hoaas har hun startet arbeidet med å forene norske dansedramaturger. Denne Danseriske Samtalen er initiert av dansedramaturg Vera de Vlieger og er et samarbeid mellom Danseinformasjonen og Dansens Hus.
 
Etter samtalen var det anledning til å se forestillingen ”Her shadow is named Susan” av Therese Markhus kl. 1900 på Dansens Hus.