Path Created with Sketch.

Program 2012

Kulturkollisjoner og kreative battles Dansens Hus28. januar kl 1600-1800 Forestillingen ”Now the field is open” som er et samarbeidsprosjekt mellom Impure Company/Hooman Sharifi, dansecrewet Deep Down Dopeizm og den persiske musikeren Javid Afsari Rad. Hybriditet, tverrkunstneriske uttrykk, sjangeroppløsning, er begrep som hyppig brukes for å beskrive kulturelle møter i en globalisert verden. For en kunstnerisk […]

Kulturkollisjoner og kreative battles

Dansens Hus
28. januar kl 1600-1800

Forestillingen ”Now the field is open” som er et samarbeidsprosjekt mellom Impure Company/Hooman Sharifi, dansecrewet Deep Down Dopeizm og den persiske musikeren Javid Afsari Rad.

Hybriditet, tverrkunstneriske uttrykk, sjangeroppløsning, er begrep som hyppig brukes for å beskrive kulturelle møter i en globalisert verden. For en kunstnerisk prosess innebærer begrepene at det oppstår forhandlinger mellom ulike dansespråk – og tradisjoner noe som igjen kan føre til konflikter hvis forhandlingene slår feil.

I denne samtalen ville vi undersøke om samarbeid på tvers av kulturelle forskjeller bidrar til å skape nye og aktuelle danseuttrykk, eller om bakgrunn, stil og språk skaper barrierer som isteden virker konserverende og bekrefter fordommer.
 
Vi vilel også stille spørsmålet om hvilke premisser som ligger til grunn for tverrkulturelle kunstneriske prosjekter. Hva gjør det med en dansetradisjon- eller stil at den presenteres i en annen kontekst? I tilfellet hip hop møter samtidsdans lurte vi på om kunstinstitusjonens forsøk på å tilegne seg streetcred og hip hopens forsøk på å tilegne seg status som kunst kan lykkes? Innebærer de institusjonelle rammene noen føringer og et maktforhold som vi er redd for å snakke høyt om? Om det ikke er noen prinsipiell forskjell i verdi på ulike kulturers kunstneriske uttrykk rent etisk ilegges de ulik verdi i media, hos publikum og i markedet. Er det dette misforholdet som fører til kulturkollisjoner?
 
I panelet:
Hooman Sharifi – koreograf og danser (impure company)
Camilla Tellefsen – koreograf og danser (Deep Down Dopeizm)
Boel Christensen-Scheel – førsteamanuensis i estetikk og kunstdidaktikk
Pia Maria Roll Jessen – regissør
Ordstyrer er Per Roar – koreograf og doktorgradskandidat i koreografi ved Teaterhøgskolen i Helsinki