Path Created with Sketch.

Program 2014

I 2014 ble det arrangert 3 Danseriske samtaler.

Danserisk samtale: Konseptuelt hamskifte?

Black Box teater, Oslo
14. mars kl 1700

Danseinformasjonen inviterer til årets første Danseriske samtale i samarbeid med Black Box Teater under Oslo Internasjonale Teaterfestival, som i år har undertittelen Contemporary Dancing. Stadig nye kunstinstitusjoner og -scener åpner for og satser på dans, særlig konseptuell samtidsdans. Hvilke sosiokulturelle og estetiske endringer ligger til grunn? Er mer intellektuelt stimulerende dans med mindre kropp og bevegelse lettere salgbar og billigere i drift eller møter den et behov hos publikum? Samtidig har det i løpet av de siste årene vært en tydelig dreining mot et mer billedkunstorientert formspråk også i den norske samtidsdansen, hvilke konsekvenser får dette, for hvem?

I panelet: Ingri Fiksdal, Jon Refsdal Moe og Juli Reinartz. Ordstyrer: Sidsel Pape
Danserisk samtale foregår denne gangen på engelsk.

Etter samtalen spiller Mette Ingvartsen forestillingen evaporated landscapes. For billetter og fullt festivalprogram, se BBTs hjemmeside.


Urban Talk: Props eller applaus?

Dansens Hus
21. juni kl 1500

Som en del av serien, Danseriske samtaler, presenterer Danseinformasjonen en samtale under festivalen Urban Moves. Street dance er god på vei inn i scenekunsten, noe enkelte ser på som problematisk. Trues hiphopkulturen når street dance beveger seg inn på scenekunstens arenaer?

Står det sterke fokuset på hiphopkultur som livsstil og -holdning i konflikt med utvikling av street dance som scenekunst? Eller er rommet for og forventningene til nyskaping i dansekunst en fordel for hiphopens krav til individualitet og originalitet? Når street dance settes på scenen, er det tradisjonelle teaterkonvensjoner eller hiphop kulturelle koder som skal brukes for å ære kunstnerne?

Panel:
Belinda Braza
Camilla Tellefsen
Erik Linghede
Sidsel Pape (ordstyrer)

Gratis Adgang!Danserisk Samtale ”Gyllen duo – Knut Ove Arntzen møter Karen Foss”

Scenehuset, Oslo
2. desember kl 1830

Koreograf og dansekunstner Karen Foss er aktuell med forestillingen gyllen ondskap og i den anledning arrangerer Danseinformasjonen en Danserisk samtale mellom professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen og koreograf Karen Foss. Denne samtalen vil blant annet dreie seg rundt spørsmål knyttet til samfunn og virkelighet. I arbeidet med gyllen ondskap har Foss og hennes kompani karen foss quiet works reflektert over en vending i det moderne prosjekt, en vending som ikke lenger åpner, men lukker for menneskers muligheter. Med denne samtalen vil Karen Foss blant annet utdype disse temaene og snakke om sitt kunstnerskap.

Samtalen vil foregå på engelsk. Gratis adgang, åpent for alle.

gyllen ondskap spilles 1. – 3. desember kl 2000
Billetter til forestillingen kan kjøpes ved inngangen
Sted: Scenehuset, Bogstadveien 49, Oslo
www.karenfossquietworks.no