Path Created with Sketch.

Program 2015

2015 ble det arrangert 2 Danseriske samtaler.

Danserisk Samtale – Dans i fremtidens skole?

Dansens Hus
12. mars kl 1700

Danseinformasjonen og Dans i Skolen arrangerer Danserisk Samtale på Dansens Hus. Vi inviterer til en dansefaglig samtale om dans i grunnskolen som berører undervisning i dans, elevers erfaringer med å danse, såvel som utdannings- og kulturpolitiske temaer. Moderator er Gunn Engelsrud, i panelet sitter Katrine Kirsebom, Caroline Wahlström Nesse, Liv Marie Leirvåg og Tonje Fjogstad. Gratis adgang og åpent for alle.

I disse dager forbereder Ludvigsenutvalget sine anbefalinger om fremtidens skole. Sentrale fagovergripende kompetanser er blant annet; selvregulert læring, elevers emosjonelle utvikling, dybdelæring og kreativitet i å utforske og skape, som er svært relevante tema i fagfeltet dans.

Vi har invitert forskere og formidlere av dansefaget til en diskusjon om dagens status og situasjon for dans i grunnskolen. Hvordan bør det undervises i dans i grunnskolen?

Paneldeltakere:
Katrine Kirsebom – scenekunstkonsulent, DKS Akershus
Liv Marie Leirvåg – spesialpedagog og danseterapeut
Tonje Fjogstad – stipendiat ved Norges Idrettshøgskole
Caroline Wahlström Nesse – dansekunstner og førsteamanuensis i dans/samtidsdans
 
Moderator
Gunn Engelsrud – professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk v/ Norges Idrettshøgskole.

Prosjektleder:
Corinne Lyche Campos, p.t.fagkonsulent i Dans i Skolen

Arrangører:
Dans i Skolen i samarbeid med Danseinformasjonen

Kort bio om paneldeltakerne:
Katrine Kirsebom er utdannet ved Kunsthøgskolen i Amsterdam (1987-1991). Med fokus på det kreative improvisatoriske arbeidet har hun undervist og skapt en rekke forestillinger både for barn og voksne.  Siden 2010 har hun også jobbet som scenekunstkonsulent i DKS Akershus, hvor hun programmerer og produserer produksjoner for aldersgruppen 6-18 år, og også for barn og unge med spesielle behov.

Liv Marie Leirvåg er spesialpedagog og danseterapeut, MA, USA. Hun arbeider som lærer ved Hartvig Nissen Skole og underviser i faget bevegelse på musikk, dans, drama linjen og for elever med psykisk utviklingshemming. Liv Marie har hatt undervisningsoppdrag om danseterapi og bruk av dans og bevegelse ved ulike utdanninger på HIOA. Sammen med May Lisbeth Grønli, skoleåret 2014/15 gjennomføres prosjektet Kreative Kroppsuttrykk i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo.

Tonje Fjogstad er stipendiat ved Norges Idrettshøgskole  der hun underviser i lek, dans, fitness og ungdomskultur siden 1997 med  tverrfaglig antropologisk og kroppsøvingsfaglig bakgrunn, og en master i idrettssosiologi. Skriver for tiden en doktorgrad om hiphopkultur og breakdans.

Caroline Wahlström Nesse er dansekunstner og førsteamanuensis i dans/samtidsdans. Hun er faglig- og kunstnerisk leder ved Rom for Dans  ved Skolen for Samtidsdans, der hun også underviser, og har utviklet flere forestillinger der barn og unge har deltatt på lik linje med voksne utøvere. Sammen med Camilla Myhre har hun utviklet konseptet KROM – kropp i rom for skoleverket, der barn og unge får verktøy til å jobbe skapende med kroppen i rommet, og delta i kunstneriske prosesser.

Gunn Engelsrud er professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk v/ Norges Idrettshøgskole, har utdanning både som fysioterapeut og kroppsøvingslærer og har sin doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har en særlig kompetanse innen kvalitativ forskning og fenomenologi, kroppslig læring, dans og bevegelse.

Forestilling på Dansens Hus
Etter samtalen, kl 1900, er det mulig å oppleve forestillingen ”As It Empties Out” av Jefta van Dinther. Mer informasjon og billettbestilling: www.dansenshus.com
Takk til Dansens Hus for lån av Studioscenen.


Danserisk Samtale: Massens kraft og den protesterende kroppen

Dansens Hus
20. september kl 1700

I forbindelse med Mia Habibs forestilling ”A song to…” arrangerer vi en Danserisk Samtale på Dansens Hus. I  ”A song to…” er det energien fra massen, kollektivet, svermen som kanaliseres inn på scenen. Er troen på at endringer til det bedre kan gjennomføres ved hjelp av massenes kraft tilbake? Hvordan står det til med individet når massen tar over? Og hvordan formidle de store emosjonene på scenen? Dette, og muligens mer men kanskje også mindre, skal vi snakke om i denne utgaven av Danseriske Samtaler, 20. september kl 1700 på Dansens Hus. Arrangeres av Danseinformasjonen og moderator er musiker, filmskaper, scenekunstner og skribent Chris Erichsen.

I panelet:
Øivind Lorenz Storm Bjerke – kunsthistoriker og professor ved Universitet i Oslo
Mia Habib – danser og koreograf. M.A. i konfliktløsning og forhandling ved Tel Aviv University
Jassem Hindi – filosof, performer og lydkunstner  

Inspirasjonen til forestillingen har Mia Habib hentet fra sosiale protester flere steder i verden, blant annet i Sør-Europa, de arabiske landene og USA, men også fra nordmenns kollektive sorg etter 22. juli, og ikke minst: Brødrene Gustav og Emanuel Vigelands monumentale kunst.

Samtalen vil foregå på engelsk.
Gratis adgang og åpent for alle.

”A song to…” spilles på Dansens Hus 19. – 21. september kl 1900
Billetter til forestillingen kan du kjøpe her
Mer informasjon om Mia Habib finner du her: www.miahabib.com

Takk til Dansens Hus for all hjelp.